Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Sporta jautājumu apakškomiteja sēde 3.oktobrī (2018)

3. oktobrī notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde. Par aktualitātēm sporta nozarē informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktora vietniece Anda Mičule. Viņa iepazīstināja ar 2019.-2021. gada valsts sporta budžeta projektu, kā arī ar IZM izvirzītajiem prioritārajiem pasākumiem.

Sēdē tika apspriestas šādas aktualitātes:  

  • izveidota darba grupa Ministru prezidenta vadībā, kuras uzdevums līdz 2018. gada 31. oktobrim Valsts kancelejā iesniegt priekšlikumus par sporta valsts pārvaldības modeļa un sporta valsts finansējuma modeļa maiņu, lai nodrošinātu  gan sporta nozares efektīvu pārvaldību, gan caurskatāmu un efektīvu finansējuma izlietojumu;
  • izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”, kuru plānots nodot publiskai apriešanai;
  • Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, kuros noteiktas prasības, kas jāievēro, pieņemot darbā izglītības iestādes vadītāju, vietnieku vai izglītības metodiķi;
  • Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) funkcionalitātes paplašināšana profesionālās ievirzes sporta izglītības finansēšanas jautājumos.

Noslēgumā A. Mičule iepazīstināja ar profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu statistiku saskaņā ar VIIS datiem un atbildēja uz sēdes dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) prezidents Aivars Platonovs iepazīstināja ar LPF veikto pētījumu par peldētapmācības un cilvēku drošības uz ūdens sistēmu Latvijā. Pētījumā analizēti cilvēku noslīkšanu ietekmējošie faktori, cēloņi. Galvenie no tiem:

  • skaidras izpratnes trūkums par noslīkšanas cēloņiem un to ietekmējošiem faktoriem;
  • vājš normatīvais regulējums;
  • peldētprasmju un ūdens kompetences trūkums;
  • stingras kontroles un uzraudzības trūkums, neskaidras iesaistīto pušu atbildības un kompetences jomas;
  • preventīvo pasākumu (informatīvo kampaņu) trūkums.

Peldbaseinu projektēšanu, ekspluatāciju un pārvaldīšanu Eiropas Savienībā nosaka Standarts EN 15288: Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design; Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation. Latvijā šis standarts bieži vien netiek ievērots.

LPF rosina pašvaldībām iesaistīties šo problēmu risināšanā, realizējot peldētapmācību pirmsskolas un sākumskolas posmā, un kopā ar atbildīgajām ministrijām un valsts iestādēm pilnveidojot normatīvo regulējumu attiecībā uz publisko peldbaseinu, kā arī publisko peldvietu infrastruktūru un darbību.

Sēdes videoieraksts atrodams šeit. 

 

Guntis Apīnis,

LPS padomnieks sporta jautājumos

Izglītības un zinātnes ministrijas aktualitātes sporta nozarē
Peldētapmācības un cilvēkdrošības uz ūdens sistēma Latvijā
Sēdes protokols