Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 5. septembrī (2018)

5. septembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, kurā skatīja aktualitātes Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbībā un diskutēja par sadarbību ar pašvaldību sociālajiem dienestiem pakalpojumu nodrošināšanā.

NVA direktore Evita Simsone informēja, ka viena no aktualitātēm aģentūras darbā ir plāns par filiāļu administratīvo izmaksu pārskatīšanu, jo valstī pieaug ekonomiskā aktivitāte, tādēļ dažas filiāles šobrīd jau nav rentablas. Bezdarbnieku skaits pa reģioniem ļoti atšķiras. Plānots, ka algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos nostrādājamo stundu apjoms nedaudz samazināsies – stundu skaits no astoņām saruks uz sešām, savukārt atalgojums no 150 eiro mēnesī pieaugs uz 200 eiro. Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem turpinās veidot, turpmāk lielāku uzsvaru liekot uz personu ar invaliditāti nodarbinātību. Nākamgad samazināsies finansējums skolēnu vasaras darbiem. Sagaidāms, ka bezdarba līmenis tuvākajos piecos gados pietuvosies 6%, savukārt ilgtermiņā nostabilizēsies 5–6% robežās. Bezdarbs vidējā un ilgtermiņā būs tuvu dabiskam līmenim, un to pamatā veidos frikcionālais un strukturālais bezdarbs.

Arvien izteiktākas kļūst darba tirgus reģionālās atšķirības – jaunās darbavietas veidojas galvenokārt ekonomiski aktīvākajos reģionos, savukārt lielākais darba meklētāju skaits ir mazāk attīstītos reģionos. Reģistrētais bezdarba līmenis Latgales reģionā joprojām ir gandrīz četras reizes augstāks nekā Rīgas reģionā, kur izvietotas vairāk nekā 4/5 no visām vakancēm. Nākamajos gados darbaspēka zemā reģionālā mobilitāte jeb spēja operatīvi mainīt darba un dzīvesvietu var būtiski ietekmēt sabalansētu darba tirgus attīstību. Sīkāk par pārējām aktualitātēm skatiet prezentācijā zemāk.

Otrs komitejas darba kārtības jautājums bija aktualitātes Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbībā un sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem pakalpojumu nodrošināšanā. Komitejas sēdē piedalījās un prezentāciju sniedza SIVA direktore Ilona Jurševska un Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja Daiga Reinberga. Diskusijas pamatā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 279, ko iesaistītās puses – SIVA darbinieki, pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji un ģimenes ārsti, nereti interpretē katrs pēc savas izpratnes, kā rezultātā rodas domstarpības. Tika apkopoti identificētie problēmjautājumi no sociālo dienestu pārstāvju puses. Šobrīd nav vienotas interpretācijas dokumentu noformēšanā par MK noteikumu Nr.279 prasībām un sniedzamās informācijas apjomu, nereti tiek pieprasīta informācija, ko nenosaka MK noteikumi, piemēram, atkārtotai pakalpojuma saņemšanai, kā arī ir nevienlīdzīga prakse, vērtējot iesniegto dokumentu atbilstību. Nereti tiek apšaubīta sociālo dienestu speciālistu kompetence izvērtēt klienta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi. Attieksme un komunikācija ir apgrūtināta, jo ir vēstules par “formālu darbu”, “par apzinātām darbībām valsts finansētā pakalpojuma pieprasīšanā bez objektīvas nepieciešamības”, kā arī lūdz “sniegt atkārtotu, patiesu, normatīvajiem dokumentiem atbilstošu novērtējuma protokolu”. Arī ģimenes ārstiem tiek pieprasīta papildu informācija, piemēram, pieprasa sniegt informāciju par personu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi. No LPS puses sagatavoti arī iespējamie risinājumi. Ir ierosinājums organizēt seminārus sociālo dienestu speciālistiem, uz ko SIVA pārstāvji atbildēja apstiprinoši, un tuvākajā laikā plānots organizēt šādu semināru. Izskanēja arī ierosinājums SIVA mājaslapā publicēt metodiskus norādījumus un vadlīnijas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būtu lietderīgi arī organizēt seminārus ģimenes ārstiem sadarbībā ar Veselības ministriju un ģimenes ārstu profesionālajām organizācijām. Lūgums arī SIVA darbiniekiem pirmreizējā pakalpojuma sniegšanas reizē klientam precīzāk skaidrot sociālās rehabilitācijas nozīmi un kārtību atkārtotai pakalpojuma saņemšanai. Visbeidzot būtu jāveic grozījumi MK noteikumos, iespējams, mainot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas un piešķiršanas kārtību, pārskatot personu kategorijas, kurām šis pakalpojums tiek nodrošināts, jo šie MK noteikumi ir novecojuši, uz kā pamata šobrīd ir grūti strādāt.

Sīkākai informācijai sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Prezentācijas pieejamas zemāk tekstā.

Ilze Rukute,

LPS komunikācijas speciāliste

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norises datums: 5. septembris

Norises laiks: plkst. 10

Norises vieta: LPS ēka, Rīga, Mazā Pils iela 1. 4. stāva zāle

Darba kārtība:

1. Aktualitātes Nodarbinātības valsts aģentūras darbībā.

(Ziņo: Nodarbinātības valsts aģentūras direktore, Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece)

2. Aktualitātes Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbībā un sadarbība ar pašvaldību sociālajiem dienestiem pakalpojumu nodrošināšanā.

(Ziņo: Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja Daiga Reinberga)

3. Dažādi.

Sēdi būs iespēja skatīties arī tiešraidē LPS interneta vietnē šeit. *

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

 

* Informējam, ka sēdes laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana. Izmantotie materiāli tiks izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātajos materiālos. Netiek nodrošināta telpas vieta, kurā nenotiek filmēšana.

Nodarbinātības valsts aģentūras aktuālā informācija
Sociālās integrācijas valsts aģentūras un pašvaldību sociālo dienestu sadarbības aspekti
Rehabilitācijas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem