Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 6. februārī (2019)

6. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde, ko vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks.

Labklājības ministrijas (LM) ES struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa informēja par aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) procesā-LM apzinātās reālās pašvaldību izmaksas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei, identificētās problēmas un risinājumi. LM pārstāve informēja, ka līdz pagājušā gada 20.decembrim tika apkopota no pašvaldībām reālo izmaksu pamatojošā informācija kopējās plānotās attiecināmās izmaksas pašvaldību projektos, kur bija jānorāda plānoto attiecināmo izmaksu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaits, kas tiks izveidotas vai attīstītas un citi rādītāji. Pašvaldības, kuras nav paspējušas to izdarīt, aicinātas iesniegt informāciju, īpaši, ja plānots sadārdzinājums. Šī informācija nepieciešama, lai varētu pamatot Eiropas Komisijai nepieciešamo papildus finansējumu. Detalizētāku informāciju skatīt prezentācijā zemāk tekstā.

Komitejas sēdē par Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) darbu informēja LPSDVA Valdes priekšsēdētāja Iveta Sietiņsone. LPSDVA aktīvi darbojas jau piecus gadus un tajā ir 95 biedri no 89 pašvaldībām, kas pārstāv 75 % no visiem Latvijas novadiem. Biedrības mērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību. Iveta Sietiņsone aicināja iestāties biedrībā tos, kas to vēl nav izdarījuši. Sīkāku informāciju par biedrības aktualitātēm skatīt prezentācijā zemāk tekstā.

Par Bāriņtiesu darbinieku asociācijas (BDA) darbu informēja BDA Valdes priekšsēdētāja Aurika Zīvere. Iepriekšējais gads BDA iezīmējies ar ļoti aktīvu darbu pie likumu un MK noteikumu grozījumiem. Notika dalība virknē darba grupu, kā arī Saeimas komisijās, kur skatīja Bāriņtiesu likumu, kā arī Bērnu tiesību  aizsardzības likumu. Iepriekšējā gada laikā ir izveidojusies uz sadarbību vērsts dialogs ar Labklājības ministriju. Asociācija arī sniegusi virkni ieteikumu Bāriņtiesu darbu uzlabošanā. Sīkāk skatīt komitejas sēdes videoierakstā: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/338-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-6-februari-2019

Par Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības (LPSAIA) darbu informēja valdes priekšsēdētājas vietnieks Alvars Šteinbergs. Apvienība sniedz metodisko atbalstu, pieredzes un informācijas apmaiņu, kā arī pārstāv un aizstāv vienotu viedokli valsts un pašvaldību institūcijās. Kopīgais biedru skaits apvienībā uz šo brīdi ir 68 iestādes, kas ir plaša pārstāvniecība. A.Št4einbergs informēja arī par šī brīža izaicinājumiem. Sīkāk skatīt komitejas sēdes videoierakstā: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/338-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-6-februari-2019

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte sēdes noslēgumā aicināja sniegt viedokli par MK noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”. Kā arī informēja komitejas locekļus par plānu uz Novadu apvienības valdes sēdi februāra beigās aicināt Labklājības ministri, lai noskaidrotu ministres viedokli un diskutētu par virkni pašvaldību interesējošu jautājumu.

Komitejas sēdes videoierakstu skatīt šeit: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/338-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-6-februari-2019

 

Ilze Rukute,

LPS komunikācijas speciāliste

 

Starppārskats par pašvaldību plānotajām izmaksām DI plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei
LPSDVA