Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 22.–28.07. (2019)

Visa informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aizvadītajā nedēļā sniegtajiem 20 atzinumiem par normatīvo aktu projektiem (19 no tiem ir saskaņoti, tiesa gan, pieci – ar iebildumiem, ierosinājumiem un jautājumiem, bet viens nav saskaņots) – zemāk pievienotajos dokumentos.

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-639 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos nr. 91 “Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem””

22.07.2019.

04.07.2019.

2.

VSS-619 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus”

22.07.2019.

04.07.2019.

(ar ierosinājumiem un jautājumiem)

3.

VSS-656 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020. gadam”

22.07.2019.

04.07.2019.

4.

VSS-655 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā”

22.07.2019.

04.07.2019.

5.

VSS-694 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi””

22.07.2019.

18.07.2019.

6.

VSS-623 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”’

22.07.2019.

04.07.2019.

(ar iebildumiem)

7.

VSS-622 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta””

22.07.2019.

04.07.2019.

8.

VSS-621 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi””

22.07.2019.

04.07.2019.

(ar iebildumiem)

9.

VSS-688 – Rīkojuma projekts “Par Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

24.07.2019.

11.07.2019.

10.

VSS-690 – Informatīvais ziņojums “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”

24.07.2019.

11.07.2019.

11.

VSS-689 – Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”

24.07.2019.

11.07.2019.

12.

VSS-736 – Plāna projekts “Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019.–2023. gadam”

24.07.2019.

18.07.2019.

13.

VSS-717 – Rīkojuma projekts “Par Rojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

24.07.2019.

18.07.2019.

14.

VSS-670 – Likumprojekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

25.07.2019.

11.07.2019.

15.

VSS-641 – Rīkojuma projekts “Par Skrundas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “6278A001 Laidu ceļš” Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

25.07.2019.

04.07.2019.

16.

VSS-672 – Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”

26.07.2019.

11.07.2019.

(ar aicinājumu par termiņa maiņu)

17.

VSS-671 – Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā”

26.07.2019.

11.07.2019.

18.

VSS-680 – Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību”

26.07.2019.

11.07.2019.

(ar ierosinājumu)

19.

VSS-737 – Par MK rīkojuma projektu “Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām”

26.07.2019.

18.07.2019.

20.

VSS-666 – Par Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020. gadā”

26.07.2019.

11.07.2019.

 

Latvijas Pašvaldību savienība sociālajos tīklos:

Twitter: @lps_lv@BRUXLps

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

YouTube: @Latvijas Pašvaldību savienība

LPS atzinums par VSS-639
LPS atzinums par VSS-619
LPS atzinums par VSS-656
LPS atzinums par VSS-655
LPS atzinums par VSS-694
LPS atzinums par VSS-623
LPS atzinums par VSS-622
LPS atzinums par VSS-621
LPS atzinums par VSS-688
LPS atzinums par VSS-690
LPS atzinums par VSS-689
LPS atzinums par VSS-736
LPS atzinums par VSS-717
LPS atzinums par VSS-670
LPS atzinums par VSS-641
LPS atzinums par VSS-672
LPS atzinums par VSS-671
LPS atzinums par VSS-680
LPS atzinums par VSS-737
LPS atzinums par VSS-666