Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 29.07.–04.08. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 19 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 16 no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-661 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 27, Rīgā, pārdošanu”

29.07.2019.

11.07.2019.

2.

VSS-659 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai””

29.07.2019.

11.07.2019.

3.

VSS-708 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem””

29.07.2019.

18.07.2019.

4.

VSS-707 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””

29.07.2019.

18.07.2019.

5.

VSS-709 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””

29.07.2019.

18.07.2019.

6.

VSS-683 – Par informatīvo ziņojumu “Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības jomā”

29.07.2019.

11.07.2019.

7.

VSS-731 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos nr. 390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

30.07.2019.

18.07.2019.

8.

VSS-675 – Likumprojekts “Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”

30.07.2019.

11.07.2019.

9.

VSS-714 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība””

31.07.2019.

18.07.2019.

10.

VSS-738 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””

01.08.2019.

18.07.2019.

11.

VSS-699 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

01.08.2019.

18.07.2019.

12.

VSS – 728 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””

01.08.2019.

18.07.2019.

13.

VSS-704 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli””

01.08.2019.

18.07.2019.

14.

VSS-695 – Par MK rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

02.08.2019.

18.07.2019.

15.

VSS-733 – Par likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”

02.08.2019.

18.07.2019.

16.

VSS-724 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos nr. 48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi””

02.08.2019.

18.07.2019.

17.

VSS-691 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas””

02.08.2019.

18.07.2019.

18.

VSS-702 – Par likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”

02.08.2019.

18.07.2019.

19.

VSS-703 – Par likumprojektu “Grozījumi Mobilizācijas likumā”

02.08.2019.

18.07.2019.

LPS atzinums par VSS-675
LPS atzinums par VSS-724
LPS atzinums par VSS-733