Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 19.–25.08. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-732 – Par MK noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

19.08.2019.

18.07.2019

2.

VSS-773 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””

19.08.2019.

08.08.2019.

3.

VSS-748 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu”

23.08.2019.

08.08.2019.

4.

VSS-729 – Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

23.08.2019.

18.07.2019.

5.

VSS-784 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, pārdošanu”

23.08.2019.

15.08.2019.

6.

VSS-770 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai”

23.08.2019.

08.08.2019.

7.

VSS-771 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

23.08.2019.

08.08.2019.

8.

VSS-797 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos nr. 1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””

23.08.2019.

15.08.2019.

 

LPS atzinums par VSS-732
LPS atzinums par VSS-784