Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 30.09–06.10. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-922 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi””

02.10.2019.

19.09.2019.

2.

VSS-950 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos nr. 490 “Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi””

04.10.2019.

26.09.2019.

3.

VSS-953 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

04.10.2019.

26.09.2019.

4.

VSS-921 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

04.10.2019.

19.09.2019.

5.

VSS-920 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi””

04.10.2019.

19.09.2019.

LPS atzinums par VSS-950