Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 14.–20.10. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-947 – Par rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

14.10.2019.

26.09.2019.

2.

VSS-968 – Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

14.10.2019.

26.09.2019.

3.

VSS-946 – Par rīkojuma projektu “Par valstij piederošā nekustamā īpašuma “V880” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā”

14.10.2019.

26.09.2019.

4.

VSS-942 – Par noteikumu projektu “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”

14.10.2019.

26.09.2019.

ar priekš-likumiem

5.

VSS-1018 – Par likumprojektu “Grozījumi civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā”

14.10.2019.

10.10.2019.

6.

VSS-979 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos nr. 379 “Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums””

18.10.2019.

3.10.2019.

7.

VSS-998 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 3a, Rīgā, pārdošanu”

18.10.2019.

10.10.2019.

8.

VSS-972 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 6, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

18.10.2019.

3.10.2019.

9.

VSS-940 – Likumprojekts “Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

18.10.2019.

26.09.2019.

ar papildi-nājumu

10.

VSS-988 – Informatīvais ziņojums “Par veicamajiem pasākumiem Latvijas rādītāju uzlabošanai digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora rādītājos 2019.–2020. gadā”

18.10.2019.

3.10.2019.

11.

VSS-980 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos nr. 378 “Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums””

18.10.2019.

3.10.2019.

12.

VSS-987 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

18.10.2019.

3.10.2019.

 

LPS atzinums par VSS-979
LPS atzinums par VSS-980