Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 21.–27.10. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 23 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 17 no tiem ir saskaņoti, bet seši nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-986 – Rīkojuma projekts “Par Neretas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

21.10.2019.

03.10.2019.

2.

VSS-985 – Rīkojuma projekts “Par Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā”

21.10.2019.

03.10.2019.

3.

VSS-910 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos nr. 62 “Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums””

21.10.2019.

19.09.2019.

4.

VSS-962 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos nr. 485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam””

21.10.2019.

26.09.2019.

5.

VSS-963 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

21.10.2019.

26.09.2019.

6.

VSS-964 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 319 “Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem””

21.10.2019.

26.09.2019.

7.

VSS-959 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem””

21.10.2019.

26.09.2019.

8.

VSS-965 – Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

21.10.2019.

26.09.2019.

9.

VSS-978 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 23. septembra noteikumos nr. 336 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums””

21.10.2019.

03.10.2019.

10.

VSS-1012 – Par likumprojektu “Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa”

21.10.2019.

10.10.2019.

11.

VSS-973 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

21.10.2019.

 

12.

VSS-990 – Likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā”

21.10.2019.

 

13.

VSS-989 – Likumprojekts “Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”

21.10.2019.

 

14.

VSS-1019 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””

22.10.2019.

10.10.2019.

15.

VSS-973 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

22.10.2019.

03.10.2019.

16.

VSS-1035 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos nr. 339 “Noteikumi par ostu formalitātēm””

23.10.2019.

17.10.2019.

17.

VSS-1045 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

24.10.2019.

17.10.2019.

18.

VSS-1046 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

24.10.2019.

17.10.2019.

19.

VSS-1017 – Par informatīvo ziņojumu “Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju”

25.10.2019.

10.10.2019.

20.

VSS-1010 – Par plāna projektu “Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019. –2020. gadam”

25.10.2019.

10.10.2019.

21.

VSS-999 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra rīkojuma nr. 618 “Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā” atzīšanu par spēku zaudējušu”

25.10.2019.

10.10.2019.

22.

VSS-996 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

25.10.2019.

10.10.2019.

23.

VSS-1033 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos nr. 1164 “Ostas valsts kontroles kārtība””

25.10.2019.

17.10.2019.

 

LPS atzinums par VSS-965
LPS atzinums par VSS-978
LPS atzinums par VSS-989
LPS atzinums par VSS-990
LPS atzinums par VSS-996
LPS atzinums par VSS-1017