Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 28.10.–03.11. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-1050 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

28.10.2019.

17.10.2019.

2.

VSS-1048 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

28.10.2019.

17.10.2019.

3.

VSS-1047 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

28.10.2019.

17.10.2019.

4.

VSS-1020 – Par informatīvo ziņojumu “Par publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrādi un aprobāciju”

28.10.2019.

10.10.2019.

5.

VSS-1060 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223–15 “Kanalizācijas būves”””

30.10.2019.

17.10.2019.

6.

VSS-1052 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi””

01.11.2019.

17.10.2019.

7.

VSS-1051 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos nr. 898 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums””

01.11.2019.

17.10.2019.

LPS atzinums par VSS-1020
LPS atzinums par VSS-1051
LPS atzinums par VSS-1052