Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 20.–26.01. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-1252 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem””

20.01.2020.

19.12.2019.

2.

VSS-1279 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Rīgas brīvostas noteikumi”

20.01.2020.

02.01.2020.

3.

VSS-24 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Čiekurkalte” Banoņejā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā, nodošanu Ciblas novada pašvaldības īpašumā”

20.01.2020.

16.01.2020.

4.

VSS-26 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniecības ražotājiem”

20.01.2020.

16.01.2020.

5.

VSS-16 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos nr. 664 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

23.01.2020.

16.01.2020.

6.

VSS-20 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi”

23.01.2020.

16.01.2020.

7.

VSS-15 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu nr. 173 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” 6.1.4.1. pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN–T tīklā” īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

24.01.2020.

16.01.2020.

8.

VSS-18 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos nr. 587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN–T tīklā” īstenošanas noteikumi””

24.01.2020.

16.01.2020.

9.

VSS-11 – Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā””

24.01.2020.

09.01.2020.

LPS atzinums par VSS-1252
LPS atzinums par VSS-11