Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 27.01.–02.02. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-37 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos nr. 876 “Lauku atbalsta dienesta nolikums””

27.01.2020.

23.01.2020.

2.

VSS-2 – Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā”

28.01.2020.

09.01.2020.

3.

VSS-19 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai”

30.01.2020.

16.01.2020.

4.

VSS-21 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ludzas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

31.01.2020.

16.01.2020.

5.

VSS-17 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai”

31.01.2020.

16.01.2020.

6.

VSS-13 – Par likumprojektu “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

31.01.2020.

16.01.2020.

7.

VSS-28 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi””

31.01.2020.

16.01.2020

LPS atzinums par VSS-13
LPS atzinums par VSS-28