Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 03.–09.02. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-66 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi””

03.02.2020.

30.01.2020.

2.

VSS-12 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Teātra ielā 3, Liepājā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”

03.02.2020.

16.01.2020.

3.

VSS-56 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā”

04.02.2020.

30.01.2020.

4.

VSS-42 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””

05.02.2020.

23.01.2020.

5.

VSS-39 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu””

06.02.2020.

23.01.2020.

6.

VSS-65 – Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

06.02.2020.

30.01.2020.

7.

VSS-32 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

07.02.2020.

23.01.2020.

8.

VSS-46 – Par rīkojuma projektu “Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”

07.02.2020.

23.01.2020.

9.

VSS-47 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai”

07.02.2020.

23.01.2020.

10.

VSS-48 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem””

07.02.2020.

23.01.2020.

 

LPS atzinums par VSS-48
LPS atzinums par VSS-65