Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 23.–29.03. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas datums

Izsludināšanas datums

Saska-

ņojums

1.

VSS-190 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”

23.03.2020.

05.03.2020.

2.

VSS-219 – Par informatīvo ziņojumu “Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem”

24.03.2020.

12.03.2020.

3.

VSS-191 – Noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”

25.03.2020.

05.03.2020.

4.

VSS-204 – Informatīvais ziņojums “Par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi”

25.03.2020.

05.03.2020.

5.

VSS-188 – Noteikumu projekts “Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība”

25.03.2020.

05.03.2020.

6.

VSS-189 – Noteikumu projekts “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”

25.03.2020.

05.03.2020.

7.

VSS-226 – Par informatīvo ziņojumu “Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1. aktivitāti “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””

25.03.2020.

12.03.2020.

8.

VSS-242 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos nr. 402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”””

26.03.2020.

19.03.2020.

9.

VSS-244 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rūtu ganību gatve” pārņemšanu valsts īpašumā”

26.03.2020.

19.03.2020.

10.

VSS-247 – Rīkojuma projekts “Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grīvas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

26.03.2020.

19.03.2020.

11.

VSS-243 – Rīkojuma projekts “Par Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rūjas purva trase” pārņemšanu valsts īpašumā”

26.03.2020.

19.03.2020.

12.

VSS-216 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā”

27.03.2020.

12.03.2020.

LPS atzinums par VSS-204