Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 16.–22.03. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Deviņi no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas datums

Izsludināšanas datums

Saska-

ņojums

1.

VSS-224 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai””

17.03.2020.

12.03.2020.

2.

VSS-225 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā”

17.03.2020.

12.03.2020.

3.

VSS-194 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumos nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi””

18.03.2020.

05.03.2020.

4.

VSS-203 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi””

18.03.2020.

05.03.2020.

5.

VSS-197 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Plesņevu”

19.03.2020.

05.03.2020.

6.

VSS-198 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā, pārdošanu”

19.03.2020.

05.03.2020.

7.

VSS-199 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni”

19.03.2020.

05.03.2020.

8.

VSS-196 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai””

19.03.2020.

05.03.2020.

9.

VSS-187 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

20.03.2020.

05.03.2020.

10.

VSS-186 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

20.03.2020.

05.03.2020.

11.

VSS-202 – Par likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

21.03.2020.

05.03.2020.

12.

VSS-201 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

21.03.2020.

05.03.2020.

 

LPS atzinums par VSS-196
LPS atzinums par VSS-202
LPS atzinums par VSS-201