Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 06.–12.04. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-241 – Plāna projekts “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020. gadam”

08.04.2020.

19.03.2020.

2.

VSS-276 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

08.04.2020.

26.03.2020.

3.

VSS-275 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”

08.04.2020.

26.03.2020.

4.

VSS-263 – Par Miinistru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma K. Valdemāra ielā 21, Rēzeknē, pārdošanu”

09.04.2020.

26.03.2020.

5.

VSS-265 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā”

09.04.2020.

26.03.2020.

6.

VSS-262 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi””

09.04.2020.

26.03.2020.