Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 20.–26.04. (2020)

Aizvadītajā nedēļā LPS sniegusi piecus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-303 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos nr. 161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību””

21.04.2020.

02.04.2020.

2.

VSS-314 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Apvedceļš A12” Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

22.04.2020.

09.04.2020.

3.

VSS-324 – Par informatīvo ziņojumu “Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019. gadam ex-post novērtējums”

22.04.2020.

16.04.2020.

4.

VSS-326 – Par likumprojektu “Grozījums Medību likumā”

24.04.2020.

16.04.2020

5.

VSS-317 – Par informatīvo ziņojumu “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”

24.04.2020.

16.04.2020

LPS atzinums par VSS-303