Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 17.–23.08. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 15 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 14 no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-627 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos nr. 33 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim””

17.08.2020.

30.07.2020.

2.

VSS-653 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi””

17.08.2020.

30.07.2020.

3.

VSS-631 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei”

17.08.2020.

30.07.2020.

4.

VSS-635 – Par likumprojektu “Grozījumi Sociālā uzņēmuma likumā”

17.08.2020.

30.07.2020.

5.

VSS-626 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā nr. 769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu””

17.08.2020.

30.07.2020.

6.

VSS-625 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””

17.08.2020.

30.07.2020.

7.

VSS-667 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu””

18.08.2020.

06.08.2020.

8.

VSS-696 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā”

19.08.2020.

13.08.2020.

, ar iebildi

9.

VSS-698 – Par likumprojektu “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”

19.08.2020.

13.08.2020.

, ar iebildi

10.

VSS-664 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju””

21.08.2020.

06.08.2020.

11.

VSS-671 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “Djomkins A”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, pirkšanu valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) –Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) pārbūves projekta īstenošanai”

21.08.2020.

06.08.2020.

12.

VSS-672 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai”

21.08.2020.

06.08.2020.

13.

VSS-659 – Noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi”

21.08.2020.

06.08.2020.

14.

VSS-674 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos nr. 717 “Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu””

21.08.2020.

06.08.2020.

, ar iebildi

15.

VSS-673 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 371 “Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi””

21.08.2020.

06.08.2020.

, ar iebildi

LPS atzinums par VSS-625