Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 24.–30.08. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet četri nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-688 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā”

24.08.2020.

13.08.2020.

2.

VSS-689 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Kaplavas pagastā”

24.08.2020.

13.08.2020.

3.

VSS-655 – Likumprojekts “Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā”

25.08.2020.

06.08.2020.

4.

VSS-702 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 435, k-1, Rīgā, pārdošanu”

27.08.2020.

20.08.2020.

5.

VSS-656 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Vējloči”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, pārdošanu”

27.08.2020.

06.08.2020.

6.

VSS-684 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumu Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””

27.08.2020.

13.08.2020.

7.

VSS-683 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Administratīvā centra, ciema vai pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi”

27.08.2020.

13.08.2020.

8.

VSS-694 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

28.08.2020.

13.08.2020.

LPS atzinums par VSS-655
LPS atzinums par VSS-684
LPS atzinums par VSS-683
LPS atzinums par VSS-694