Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 31.08.–06.09. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 18 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet 13 nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-695 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

31.08.2020.

13.08.2020.

2.

VSS-681 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai””

21.08.2020.

13.08.2020.

3.

VSS-665 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam”

01.09.2020.

06.08.2020.

4.

VSS-677 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”

01.09.2020.

13.08.2020.

5.

VSS-654 – Likumprojekts “Grozījumi Trauksmes celšanas likumā”

01.09.2020.

06.08.2020.

, ar priekšli-kumiem un iebildēm

6.

VSS-637 – Par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

7.

VSS-636 – Par likumprojektu “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

8.

VSS-638 – Par likumprojektu “Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

9.

VSS-640 – Par likumprojektu “Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

10.

VSS-639 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””

01.09.2020.

30.07.2020.

11.

VSS-719 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””

01.09.2020.

27.08.2020.

12.

VSS-645 – Par likumprojektu “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

13.

VSS-644 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

01.09.2020.

30.07.2020.

14.

VSS-643 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu””

01.09.2020.

30.07.2020.

15.

VSS-642 – Par likumprojektu “Grozījums Notariāta likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

16.

VSS-641 – Par likumprojektu “Grozījums Kredītiestāžu likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

17.

VSS-629 – Par likumprojektu “Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”

01.09.2020.

30.07.2020.

18.

VSS-704 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgaļu meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

03.09.2020.

20.08.2020.

, ar papildinājumu

LPS atzinums par VSS-681
LPS atzinums par VSS-677
LPS atzinums par VSS-637
LPS atzinums par VSS-636
LPS atzinums par VSS-638
LPS atzinums par VSS-640
LPS atzinums par VSS-639
LPS atzinums par VSS-645
LPS atzinums par VSS-644
LPS atzinums par VSS-643
LPS atzinums par VSS-642
LPS atzinums par VSS-641
LPS atzinums par VSS-629