Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 14.–20.09. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-717 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”””

14.09.2020.

27.08.2020.

2.

VSS-736 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Pulvera ielā 18, Liepājā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā”

21.09.2020.

03.09.2020.

3.

VSS-759 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeltiņceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

21.09.2020.

03.09.2020.

4.

VSS-760 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lapaiņu ceļš–Munduru ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

21.09.2020.

03.09.2020.

5.

VSS-734 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma “Upeslejas”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā”

21.09.2020.

03.09.2020.

6.

VSS-746 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2. pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi””

21.09.2020.

03.09.2020.

7.

VSS-744 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes “Liepājas Olimpiskais centrs” sastāvā”

21.09.2020.

03.09.2020.

LPS atzinums par VSS-734