Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 21.–27.09. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Četri no tiem ir saskaņoti, bet četri nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-754 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

23.09.2020.

10.09.2020.

2.

VSS-765 – Par Ministru kabineta likumprojektu “Elektronisko sakaru likums”

24.09.2020.

10.09.2020.

3.

VSS-750 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas noteikumi”

21.09.2020.

03.09.2020.

4.

VSS-754 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus””

23.09.2020.

10.09.2020.

5.

VSS-765 – Par Ministru kabineta likumprojektu “Elektronisko sakaru likums”

24.09.2020.

10.09.2020.

6.

VSS-764 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

25.09.2020.

10.09.2020.

7.

VSS-763 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu “Kaktiņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā”

25.09.2020.

10.09.2020.

8.

VSS-752 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma “Papardes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārdošanu”

25.09.2020.

10.09.2020.

LPS atzinums par VSS-750
LPS atzinums par VSS-765