Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 08.–14.02. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-66 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas noteikumi””

08.02.2021.

21.01.2021.

2.

VSS-63 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos nr. 678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi””

08.02.2021.

21.01.2021.

3.

VSS-76 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos nr. 171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā””

11.02.2021.

28.01.2021.

4.

VSS-80 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

11.02.2021.

28.01.2021.

5.

VSS-78 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ausmas ielā 17–31, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā”

12.02.2021.

28.01.2021.

6.

VSS-81 – Rīkojuma projekts “Par dāvinājuma pieņemšanu”

12.02.2021.

28.01.2021.

7.

VSS-79 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 7–9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā”

12.02.2021.

28.01.2021.

LPS atzinums par VSS-63