Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 01.–07.03. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 12 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. 11 no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-117 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu””

01.03.2021.

18.02.2021.

2.

VSS-97 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos nr. 77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020. gada plānošanas periodā””

01.03.2021.

11.02.2021.

3.

VSS-105 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos nr. 130 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas “Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas noteikumi””

02.03.2021.

11.02.2021.

4.

VSS-104 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

02.03.2021.

11.02.2021.

5.

VSS-103 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos nr. 635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””

02.03.2021.

11.02.2021.

6.

VSS-142 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Līdumu trase” pārņemšanu valsts īpašumā”

03.03.2021.

25.02.2021.

7.

VSS-143 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Baznīcas ceļš”, “Kaļķu–Struņķu ceļš”, “Meža ceļš” un “Vidusupes ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

03.03.2021.

25.02.2021.

8.

VSS-144 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baraviķu ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

03.03.2021.

25.02.2021.

9.

VSS-119 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības nometņu izglītojamo un jaunsargu veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība”

03.03.2021

18.02.2021.

10.

VSS-128 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

03.03.2021.

18.02.2021.

11.

VSS-131 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos nr. 633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā””

04.03.2021.

18.02.2021.

12.

VSS-116 – Informatīvais ziņojums “Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”

05.03.2021.

18.02.2021.

LPS atzinums par VSS-97