Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 08.–14.03. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-132 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi””

08.03.2021.

18.02.2021.

Jā,

ar komentāriem

2.

VSS-145 – Par likumprojektu “Grozījums Kooperatīvo sabiedrību likumā”

08.03.2021.

25.02.2021.

3.

VSS-141 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Ministru kabineta 2017.gada 4. jūlija rīkojuma nr. 341 “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā” atcelšanu”

09.03.2021.

25.02.2021.

4.

VSS-140 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

11.03.2021.

25.02.2021.

5.

VSS-169 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”

11.03.2021.

04.03.2021.

6.

VSS-135 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”

11.03.2021.

25.02.2021.

7.

VSS-161 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā”

12.03.2021.

04.03.2021.

8.

VSS-120 – Noteikumu projekts “Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

12.03.2021.

18.02.2021.

9.

VSS-149 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai” līdzekļu izlietojumu”

12.03.2021.

25.02.2021

LPS atzinums par VSS-140
LPS atzinums par VSS-135