Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 19.–25.07. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-603 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā”

19.07.2021.

01.07.2021.

2.

VSS-604 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

19.07.2021.

01.07.2021.

3.

VSS-605 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā”

19.07.2021.

01.07.2021.

4.

VSS-620 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi””

19.07.2021.

01.07.2021.

5.

VSS-626 – Pamatnostādņu projekts “Resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

21.07.2021.

01.07.2021.

,

ar iebildumiem un priekšlikumiem

6.

VSS-652 – Par informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. nr. 49 46.§) “Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” izstrādes procesā” 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi””

21.07.2021.

01.07.2021.

,

ar priekšlikumiem

7.

VSS-599 – Noteikumu projekts “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”

22.07.2021.

01.07.2021.

,

ar iebildumiem

8.

VSS-646 – Par likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

23.07.2021.

08.07.2021.

LPS atzinums par VSS-620
LPS atzinums par VSS-646