Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS nesaskaņotie tiesību aktu projekti. Augusts (2022.)

22-TA-2360: Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/8c7f8516-711d-40c0-b1bf-52ea1c6c36c7

22-TA-2277: Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/66f01a27-2a0b-44c1-a9f1-2f2769855b50
22-TA-1406: Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bff5767f-6957-43ed-b750-f7ac3c66bc7d
21-TA-742: Transporta enerģijas likums. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b518c937-a744-4036-92b6-4e6995d3bd48