Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

24. kongress

2013.gada 9.augustā Aucē notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 24.kongress ar moto „Jauni izaicinājumi”. Par LPS priekšsēdi, ar 164 balsī par no 167 biļeteniem, atkārtoti ievēlēja Andri Jaunsleini. Kongresā par LPS priekšsēža vietnieks no lielajām pilsētām apstiprināja Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, savukārt no novadu pašvaldībām par LPS priekšsēža vietnieku apstiprināja Auces novada domes priekšsēdētāju Gintu Kaminski . Kongresā LPS valde apstiprināta šādā sastāvā – Andris Jaunsleinis LPS priekšsēdis, Finanšu un ekonomikas komitejas priekšsēdētājs, Finanšu un ekonomikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks (noskaidros tuvākajā komitejas sēdē), LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus, LPS priekšsēža vietnieks no novadiem, Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, LPS priekšsēža vietnieks no pilsētām, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga.

Andris Jaunsleinis savā ziņojumā uzsvēra: „Jaunie izaicinājumi veidojas no tā, ko mēs gribam panākt un kā to izdarīt. Mēs esam par saprātīgu līdzekļu izmantošanu, bet taupība nevar būt panaceja, nedrīkst pieļaut taupīšanu uz iedzīvotāju rēķina, piemēram, ieguldot nodokļu maksātāju naudu bankrotējušu uzņēmumu glābšanai. Ir lietas, kas mums kā valstij ir jāpārskata. Ja valdība un pašvaldības mācēs savā starpā sarunāties, tad ieguvēji būs Latvijas iedzīvotāji, kā arī, ja mēs spētu mainīties iekšēji un atteiktos no sīku normu rakstīšanas, mēs būtu labs paraugs daudzām valstīm un vieglāk būtu pašiem strādāt iedzīvotāju labā. Krīze beidzās, bet centralizācija paliek, viens no jaunajiem izaicinājumiem ir - jātiek galā ar krīzes laikā pieņemtiem lēmumiem un jāatgriežas normālā attīstības ritmā. Krīzes laikā saglabājās sociālais miers, kas bija valdības un pašvaldību sadarbības rezultāts. Izaicinājums, lai sasniegtu lielus mērķus – mums ir jāmāk darboties kopā. Izaicinājums – panākt sabiedrības atbalstu līdzsvaram starp valdības un pašvaldību budžetiem – jāizskaidro sabiedrībai, ka pašvaldību budžets ir iedzīvotāju vajadzībām. Tā kā bija tā vairs nebūs. Būs jauni izaicinājumi, mums jāvirzās uz priekšu - mēs zinām, ko mēs gribas sasniegt un esam pārliecināti, ka varam to izdarīt. Esam atvērti sarunām, bet, ja kāds izmantos citas metodes – mēs attiecīgi reaģēsim. Cik stipras un vienotas būs pašvaldības tik stipra būs arī Pašvaldību savienība. Stipras un efektīvas pašvaldības ir mūsu nākotne.”

Kongresā pieņēma 6 rezolūcijas par pašvaldībām aktuālām tēmām, kas skar katru pašvaldību, to darbu un iedzīvotājus.

Rezolūcijā „Par ceļiem un sabiedrisko transportu”, lai apturētu ceļu sabrukumu, LPS kongress atbalsta Latvijas centienus panākt Eiropas Komisijas piekrišanu vairāk kā trešdaļas no ES daudzgadu budžeta Latvijā izmantošanai autoceļu infrastruktūras attīstībai; aicina Ministru kabinetu 2014.gada un 2015.gada valsts budžetā nodrošināt finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām, kas saglabātu pasūtījumus ceļu nozarei, kamēr tiks praktiski pārtraukta finansēšana no ES fondiem jaunā plānošanas perioda ievadā. Lai mazinātu lauku teritoriju depopulācijas tendenci, LPS kongress aicina valdību un Saeimu pieņemt LPS piedāvāto Sabiedriskā transporta regulēšanas likumprojektu. Lai atgrieztos pie ilgtspējīgiem risinājumiem ceļu un sabiedriskā transporta nozarēs, LPS kongress aicina politiskās partijas, kas startēs 2014.gada Saeimas vēlēšanās atjaunot ceļu fondu, kurā novirza vismaz 80% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem; turpināt palielināt pašvaldību daļu ceļu fonda izlietojumā atbilstoši pašvaldībām piederošās infrastruktūras saglabāšanas un attīstības vajadzībām; nodot starppilsētu sabiedriskā transporta regulēšanu plānošanas reģioniem.

Rezolūcijā „Par vidēja termiņa budžetiem”, LPS kongress aicina Saeimu un valdību īstenot tādu valsts politiku un fiskālās disciplīnas stratēģiju, kas balstās uz ekonomikas izaugsmi un valsts parāda samazinājumu. Ar 2014.gadu pāriet uz divdaļīgu budžeta gatavošanas procedūru, kad gada pirmajā pusē notiek vienošanās ar LPS par pašvaldību daļu un koriģēts trīs gadu budžeta ietvars, bet gada otrajā pusē tiek pieņemts budžets kārtējam gadam likuma ietvaros. Lai nodrošinātu pašvaldībām iespēju plānot savu fiskālo disciplīnu un savu attīstību, likumā noteikt, ka pašvaldībām piekrītošā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa daļa kopējos valsts nodokļu ieņēmumos (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas) trīs gadu laikā sasniedz 21%. Atteikties no centieniem samazināt darbaspēka nodokļu slogu uz pašvaldību rēķina un no plāna samazināt pašvaldību ieņēmumus, ieviešot jaunu veselības nodokli. Mainīt pašreizējo kārtību, nosakot, ka vēlēšanu cikls, vidēja termiņa plānošanas cikls un vidēja termiņa budžeta cikls ir 5 gadi. LPS aicina pašvaldības patstāvīgi iesaistīties fiskālās disciplīnas plānošanā, apvienojot katras pašvaldības ilgtermiņa stabilitāti ar mērķtiecīgu ilgtermiņa attīstību; ieviest savus vidēja termiņa budžetus, sasaistot attīstības programmas ar plānotajām finansēm.

„Pašvaldību autonomijas deklarācija” LPS kongress aicina Latvijas sabiedrību apzināties, ka Latvijas valstiskums būs apdraudēts, ja tā pamatā nebūs stabila pašvaldību demokrātija. Pilnvērtīgas pašvaldību demokrātijas pamatā ir politiskā autonomija, kura nodrošina ievēlēto deputātu spēju pārstāvēt teritorijas iedzīvotāju intereses, aizsargājot pret politiskām vajāšanām un nepamatotiem rīcības ierobežojumiem; administratīvā autonomija, kura nodrošina izvēlēties vietējiem apstākļiem piemērotākās pārvaldes struktūras; finanšu autonomija, kura nodrošina pašvaldību funkcijām finansējumu vismaz proporcionāli valsts kopējām finanšu iespējām un iespēju patstāvīgi lemt par finansējuma sadalījumu starp pašvaldības darbības nozarēm; īpašuma autonomija, kas ļauj patstāvīgi izvēlēties piemērotākās formas kā rīkoties ar teritorijas iedzīvotāju kolektīvo – pašvaldības īpašumu un tiesības to izmantot uzņēmējdarbībai pašvaldības iedzīvotājiem visizdevīgākajā veidā.

Rezolūcijā „Par pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu” LPS kongress aicina Saeimu un valdību atjaunot likumā "Par pašvaldībām" noteikto kārtību, ka pašvaldības darbinieku atalgojumus nosaka dome, tādejādi respektējot Latvijai saistošo pašvaldību administratīvās autonomijas principu un izslēdzot "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" normas, kas to attiecina uz pašvaldībām. LPS kongress aicina pašvaldības izstrādāt savas personāla motivācijas sistēmas, kas ievēro vietējos apstākļus un maksimāli uzlabo pašvaldības darba produktivitāti.

Rezolūcijā „Par pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties ar pašvaldības īpašumu un veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju interesēs” LPS kongress pieprasa Saeimai un valdībai atcelt likumos ierobežojumus pašvaldībai rīkoties ar savu īpašumu, atstājot kā vienīgo kritēriju rīcību savu iedzīvotāju interesēs; pašvaldībām dot lielākas tiesības rīkoties ar publisko īpašumu vietējās sabiedrības interesēs; atzīt likumos, ka pašvaldība var brīvi dibināt kapitālsabiedrības, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī jomās, kurās ir tirgus nepilnības, tai skaitā gadījumos, kad pašvaldības piedalīšanās nodrošina vietējās sabiedrības sociālo mērķu sasniegšanu vai taisnīgāku publisko resursu izmantošanu; jāpārvalda stratēģiski nozīmīgs pašvaldības īpašums. Ļaut pašvaldībām brīvi izvēlēties, kādā formā nodrošināt vietējai sabiedrībai nozīmīgus pakalpojumus. Ievērot, ka pašvaldība patstāvīgi pārvalda savu īpašumu un uzņēmumus, pieļaujama tikai šīs pārvaldīšanas likumības kontrole, bet par pārvaldīšanas lietderību pašvaldības dome atskaitās vēlētājiem. Īstenot valsts pārvaldē un veicināt pašvaldībās jaunā "de minimis" nosacījuma, valsts atbalstam 500 000 eiro apmērā, pielietojumu. 

Rezolūcijā „Par 2014.gada budžetu” - atbalstot LPS Domes nostāju 2014.gada budžeta veidošanas principos, kas balstīta uz ilgtspējīgas proporcijas noteikšanu starp pašvaldību un valsts nodokļu ieņēmumiem, LPS kongress pilnvaro LPS domi atbalstīt sarunās par 2014.gada valsts budžetu un trīs gadu budžeta ietvaru tikai tādus risinājumus, kas balstīti uz Eiropas vietējo pašvaldību hartā nostiprinātajiem pašvaldību finanšu autonomijas principiem, izslēdz iespēju samazināt pašvaldību proporciju kopējos nodokļu ieņēmumos.

Šogad kongresā arī pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības atzinības rakstus cilvēkiem ar nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts un Latvijas Pašvaldību savienības attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij un pašvaldībām nozīmīgās jomās. Šogad LPS valde apbalvot ar atzinības rakstus nolēma Kārli Albergu - bijušo Valkas novada domes priekšsēdētāju; Māri Aināru - bijušo Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju; Gintu Šķenderu - bijušo Cēsu novada domes priekšsēdētāju; Ritu Krēmeri-bijušo Rugāju novada domes priekšsēdētāju, Valdi Veipu - bijušo Bauskas novada domes priekšsēdētāju; Aivaru Janelsīti - bijušo Siguldas pilsētas domes deputātu un Pauli Baronu - bijušo LPS padomnieku.

Kongresā bija pārstāvētas 105 pašvaldības.  

Kongresā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs un citi viesi.

 

Darba kārtība
Moto
LPS Priekšsēža ziņojums
Mālpils novada pašvaldības priekšsēdētāja A.Lielmeža prezentācija
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc vērtēto ieņēmumu izmaiņām (xls)
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc attīstības indeksu izmaiņām (xls)
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldības pēc iedzīvotāju skaita izmaiņām (xls)
A.Lielmežs - Apkopojums: Pašvaldību rangi pec trīs pazīmēm (xls)
Pašvaldību autonomijas deklarācija
Rezolūcija - Par ceļiem un sabiedrisko transportu
Rezolūcija - Par 2014.gada pašvaldību budžetu
Rezolūcija - Par pašvaldību darbinieku motivācijas sistēmu
Rezolūcija - Par pašvaldību tiesībām un spēju rīkoties ar pašvaldības īpašumu un veikt uzņēmējdarbību iedzīvotāju interesēs
Rezolūcija - Par vidēja termiņa budžetiem