Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldības ir demokrātijas, miera un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas pamats

6. un 7. novembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede piedalās UCLG (Pasaules Pilsētu un vietējo pašvaldību apvienība) Valdes un Domes sēdē Madridē.

UCLG Valdes un Domes sēde notiek laikā, kad Madridē paralēli notiek arī pasaules forums pret vardarbību, par iekļaujošo izglītību un mieru, kurā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku. Abi nozīmīgie pasākumi nodrošina papildu sinerģiju un domu apmaiņu starp politiķiem un sabiedriskām organizācijām, nodrošinot visu pārvaldības līmeņu dialogu par savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību, lai kopīgi rīkotos pret vardarbību, atbalstītu mieru un veicinātu iekļaujošo izglītību, kā arī kopīgi  sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus līdz 2030. gadam.

Valdes sēdē tika nolemts izstrādāt aicinājumu Pašvaldības un miera veicināšana, jo tieši pašvaldības visā pasaulē ir tās, kuras dažādās konflikta situācijās turpina organizēt iedzīvotājiem pakalpojumus.

Visā pasaulē adekvāta mājokļa nodrošināšana ir izaicinājums, ar kuru pašvaldībām nākas saskarties, un tādēļ Barselonas pašvaldība ir izstrādājusi deklarāciju “Tiesības uz mājokli” un UCLG ir to apstiprinājusi, lai pašvaldībām dotu lielākas tiesības aizsargāt iedzīvotājus un viņu tiesības uz mājokli.

Diskusijās arvien vairāk izskanēja vajadzība sadarboties un palīdzēt mazāk attīstītajiem pasaules reģioniem. Tāpat vairākkārt izskanēja viedoklis, ka dažāda līmeņa lēmumu pieņemšanā vairāk jāiesaista jaunieši, jo šodienas lēmumi lielā mērā ietekmēs viņu nākotni un viņi būs tie, kas turpinās tagad iesākto.

Programma bija plaša, bez minētā notika arī diskusijas par migrācijas jautājumiem un tika nolemts, ka UCLG noslēgs sadarbības līgumu ar Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM).

Savukārt Domes sēdē tika apstiprināts darbības plāns 2019. gadam, kurā par pamatmērķiem izvirzīta pašvaldību interešu pārstāvniecības stiprināšana starptautiskajās organizācijās un izpratnes veidošana par pašvaldību lomu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

 

Mudīte Priede,

LPS ģenerālsekretāre