Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Makroreģionālās stratēģijas: ceļā uz reģionālo atšķirību mazināšanu

Nākamā Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta 2021.–2027. gadam viena no prioritātēm būs reģionālo atšķirību mazināšana. Makroreģionālajām stratēģijām jāpalīdz saprātīgā laika posmā izlīdzināt blakus esošajās teritorijās dzīvojošo dzīves līmeni, tādējādi sekmējot arī Eiropas Savienības pamatlīgumā noteikto kohēziju,” 29. janvārī Briselē organizētajā sanāksmē par makroreģionālajām stratēģijām uzsvēra Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā loceklis Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Turlais, kurš gatavo Eiropas Reģionu komitejas atzinumu “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai”, tāpat uzsvēra, ka tikai vienmērīgāks dzīves līmenis ļaus Eiropas Savienībai būt patiesi stiprai. Viņš arī izteica aicinājumu Eiropas Komisijai nākamajā plānošanas periodā paredzēt īpašu atbalstu tiem reģioniem, kas iekļaujas makroreģionos, ja to prioritātes sakrīt ar Eiropas Savienības plāniem un finanšu līdzekļu ieguldījumu prioritātēm. Tas rosinātu valstis mērķtiecīgāk apgūt Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Tas nav vienkārši izdarāms, bet jābūt skaidrai izpratnei un sadarbības virzieniem. Ja aicinām valstis uz sadarbību, tad jāpasaka, kādēļ to darām,” uzsvēra Eiropas Reģionu komitejas loceklis.

Runājot par makroreģionālo stratēģiju sinerģiju ar finansēšanas instrumentiem, Dainis Turlais norādīja, ka būtu jāturpina veidot sinerģiju starp makroreģioālām stratēģijām un ES nozaru politiku, piemēram, tādām programmām kā “Apvārsnis 2020”, “Erasmus+”, “Radošā Eiropa”, COSME, LIFE, Eiropas Infrastruktūras savienošanas mehānisms (CEF) un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Tādējādi integrētā veidā uzlabotos nozaru politikas īstenošana makroreģionos.

28.–29. janvārī Eiropas Reģionu komitejas atzinuma gatavotājs Dainis Turlais un atzinuma eksperte LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere Briselē tikās arī ar Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta pārstāvjiem, Eiropas Vietējo pašvaldību un reģionu padomi (CEMR), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ziņotāju Dimitri Dimitriadi, Reģionu komitejas juridisko lietu direktoru Tomasu Vobenu un Donavas stratēģijas punkta koordinatoru Rudolfu Šikeru.

Atzinumu paredzēts izskatīt 26. marta Eiropas Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas (COTER) sēdē un pieņemt jūnija plenārsesijā.