Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais seminārs

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais seminārs video konferences veidā notika 2016.gada 30.jūnijā 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumi”

 

„Precizējums attiecībā uz projekta vadības komandas izmaksu attiecināšanu sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras gadījumā, kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju projektā iesaista kā sadarbības partneri, bet pašvaldība ir projekta iesniedzējs.

Ja projekta ietvaros ir paredzētas sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras būvniecības vai pārbūves (ar jaudas palielināšanu) izmaksas, kas projektā attiecināmas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2.īstenošanu (MK noteikumi Nr.593 (13.10.2015) un Nr.645 (10.11.2015)) 19.1.2.apakšpunktam, šādā gadījumā projekta vadības komandas izmaksas nav attiecināmas ne sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ne pašvaldībai kā projekta iesniedzējam.

Dokumentā „Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” projekta vadības komandas izmaksas pašvaldībai par sabiedriskā pakalpojuma infrastruktūras darbībām nav iekļaujamas arī 19.1.1.apakpšpunkta izmaksās kā attiecināmās izmaksas.

Sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras gadījumā projekta vadības izmaksas (tikai projekta iesniedzēja vadības komanda) var iekļaut projekta neattiecināmajās izmaksās, bet ievērojot MK noteikumu Nr.593 68.3. un MK noteikumu Nr.645 69.4.apakšpunktu nosacījumu, ka neattiecināmās izmaksas nefinansē no publiskajiem resursiem (t.i., pašvaldība šādas izmaksas var finansēt piemēram no Valsts kasē uz tirgus nosacījumiem saņemta aizdevuma līdzekļiem).  Ja projekta iesniedzējs izvēlas projekta vadības komandas izmaksas iekļaut projekta neattiecināmajās izmaksās, tad dokumentā „Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” projekta vadības komandas izmaksas paredz sadaļā „Izmaksas darbībām sadarbības partnerim - sabiedrisko pakalpojumu (ūdenssaimniecības un (vai) siltumapgādes) sniedzējam (atbilstoši MK noteikumu 19.1.2.apakšpunktam)”, veidojot jaunu rindu „Projekta vadības izmaksas” un izmaksas norādot neattiecināmajās izmaksās.

 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.”

Evita Nīmane
Investīciju politikas departamenta
Reģionālo un informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, LV - 1494, Rīga
tālr. 66 016 776
evita.nimane@varam.gov.lv

Darba kārtība
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam
Projektu iesniegumu vērtēšana
Būtiskākie nosacījumi projektu ieviešanā SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros
Otrās un trešās atlase kārtas projektu iesniegumu sagatavošana