Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

CFLA un LPS diskusija

Latvijas Pašvaldību savienībā 2016. gada 7. jūlijā notika jaunajām PIL prasībām veltīta diskusija, kurā piedalījās CFLA pārstāvji un sniedza skaidrojumu par viņu biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma dokumentācijā. Šī 7. jūlija diskusija ir turpinājums 30. jūnija CFLA semināram par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Aktualitātes iepirkumos 2014.-2020. gada plānošanas periodā