Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Parakstīts LPS un MK 2018. gada domstarpību un vienošanās protokols

Šodien, 5. oktobrī Ministru kabinetā (MK) Ministru prezidents Māris Kučinskis un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja LPS un MK 2018. gada domstarpību un vienošanās protokolu.

“Vienošanās un domstarpību protokola parakstīšana ar Pašvaldību savienību faktiski ir vēsturisks notikums, tas ir labs sākums turpmākai sadarbībai starp abām pusēm. Latvijā ir spēcīgas pašvaldības ar savu vienotu un ļoti labi strādājošu organizāciju, un tā tam arī jābūt, tāpēc šim dokumentam ir īpaša nozīme,” norāda M. Kučinskis.

Tas saskan arī ar G. Kaminska iepriekš pausto viedokli, ka vārdu "domstarpību" ar laiku būtu vēlams izskaust no protokola nosaukuma: "Protokols ir pilnvērtīgs, ja tas balstās uz viedokļu vienprātību starp pašvaldībām un valdību. Tas nozīmē, ka dialogs ir noritējis profesionāli un ar izpratni par abu pušu vajadzībām". 

2. oktobrī notika paplašinātā MK komitejas sēde, kurā tika skatīts protokola projekts. 
Plašākas diskusijas izraisīja jautājums par pašvaldību nodokļu ieņēmumiem, kas saskaņā ar LPS š. g. 26.aprīļa Domes sēdes lēmumu un LPS 28. kongresa rezolūciju “Par nodokļu reformas negatīvās ietekmes kompensāciju pašvaldībām” nevar būt mazāki par 19.6% no valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Komitejas laikā šāda pašvaldību pozīcija tika atbalstīta, lai gan iepriekš sarunās ar Finanšu ministriju šajā jautājumā vienošanās netika panākta, jo ministrija saglabāja viedokli, ka pašvaldībām piekrītošā nodokļu ieņēmumu daļa nosakāma 19,5% apmērā.

4. oktobrī LPS Domes sēdē, kurā piedalījās pašvaldību vadītāji, kā arī M. Kučinskis, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un izglītības un zinātnes (IZM) ministrs Kārlis Šadurskis, tika diskutēti četri jautājumi, kuros joprojām bija saglabājušās domstarpības arī pēc paplašinātās MK komitejas sēdes. Kompromiss tika rasts trijos no šiem jautājumiem. Pašvaldību vadītāju viedokļi pārliecināja D. Reiznieci-Ozolu un M. Kučinski, ka nepieciešams garantēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognozi. Vienojoties par abpusēji pieņemamu risinājumu, protokolā tika ierakstīts, ka pašvaldībām IIN ieņēmumi tiek garantēti no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 26%.,  IV ceturksnī atbilstoši faktiskai izpildei. Gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde IV ceturksnī (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompensāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, nepārsniedzot IIN ieņēmumu prognozi.

Domstarpību sadaļā kā vienīgais arī pēc LPS Domes sēdes palika jautājums par internātskolu finansēšanas principu. K. Šadurskis arī pēc vairākiem pašvaldību vadītāju būtiskiem iebildumiem nemainīja skatījumu uz šo situāciju, tādejādi ar 2018. gada 1. janvāri spēku zaudēs Izglītības likuma pārejas noteikumu 50. punkts, kas paredzēja izņēmumu no Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 7. punkta un 59. panta trešās daļas regulējuma attiecībā uz pašvaldību tiesībām saņemt valsts budžeta finansējumu internātskolu uzturēšanai. Vienlaikus ir sagatavots izskatīšanai Ministru kabinetā tālākai virzībai Saeimā likumprojekts “Grozījumi Izglītības likumā”, paredzot internātskolu uzturēšanas izdevumus no pašvaldību budžeta, sākot no 2018. gada 1. janvāra. No valsts budžeta tiks nodrošināta pedagogu darba samaksa un 1.-4.klases skolēnu ēdināšana, savukārt izglītojamo uzturēšanos citu pašvaldību internātskolā pašvaldības segs pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtībā.

Savukārt LPS uzskata, ka jāturpina ievērot tiesiskās paļāvības principu un jāturpina no valsts budžeta segt nepieciešamo internātskolu finansējumu līdz Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi internātskolu finansēšanas modeli, izskatot iespēju internātskolu darbību nodrošināt arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Līdz ar to, ir noslēdzies apjomīgais darbs pie minētā protokola, kuru Ministru prezidents arī pēc LPS Domes sēdes nosauca par vēsturisku, jo iekļauj tikai vienu domstarpību jautājumu.

LPS un MK 2018. gada domstarpību un vienošanās protokols pieejams LPS interneta vietnē šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3767-noslegusas-sarunas-pie-lps-un-mk-2018-gada-domstarpibu-un-vienosanas-protokola.