Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS valde uzskata, ka DI plāna tālāka virzība iespējama tikai pēc saskaņošanas ar katru pašvaldību

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 5. decembrī notika Valdes sēde, kurā kā pirmās tika apspriestas Labklājības ministrijas piedāvātās izmaiņas asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanā. LPS valde, izskatot šo jautājumu, atzinīgi novērtēja ministrijas centienus samazināt birokrātisko slogu pašvaldībām.

Tāpat Valdes sēdē tika apspriests jautājums par LPS biedru sapulces un Domes sēdes sasaukšanu, kas provizoriski varētu notikt nākamā gada 24. janvārī. 

Kā trešais Valdes sēdē tika skatīts jautājums par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegācijas ziņojuma projektu "Vietējo pašvaldību demokrātija Latvijā". LPS apkopojusi viedokļus un sagatavojusi vēlamos precizējumus Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegācijas ziņojuma projektā.

LPS Valdes sēdes dienas kārtībā bija iekļauts jautājums arī par reģionu deinstitucionalizācijas plānu saskaņošanas gaitu, tāpēc uz sēdi bija aicināti piedalīties Labklājības ministrijas (LM) kā ES fondu atbildīgās iestādes pārstāvji, lai informētu par plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas (DI) plānu izstrādes un apstiprināšanas procesu.

LPS darīja bažīgu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 28.11.2017. sēdē paustā informācija, ka reģionu DI plāni var tikt saskaņoti ar pašvaldībām divējādi – ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu vai katras pašvaldības domes lēmumu, lai gan iepriekš bija panākta vienošanās ar LM, ka visi lēmumi, kas saistīti ar katrā konkrētajā pašvaldībā īstenojamiem pasākumiem un pašvaldības finanšu saistībām, ir iekļaujami DI plānos tikai pēc saskaņojuma ar pašvaldību.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis aicināja izvērtēt, vai plānošanas reģiona Attīstības padomes pieņemtais lēmums par DI plāna apstiprināšanu ir saistošs katrai pašvaldībai.

Valdes locekļi pauda vienotu viedokli, ka katrai pašvaldībai ir jāpieņem atsevišķs lēmums un plānošanas reģiona Attīstības padome var lemt par DI plāna tālāku virzību tikai pēc tam, kad ir saņemts katras pašvaldības lēmums.

 

 

 

 

Māris Pūķis. Par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa delegācijas ziņojuma projektu "Vietējo pašvaldību demokrātija Latvijā"