Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS: jādiferencē automātisko sodu piemērošana

29. janvārī Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē tika skatīts likumprojekts “Par nodokļiem un nodevām”, par ko Latvijas Pašvaldību savienība iesniedza vairākus ierosinājumus, kas pasargātu nodokļu maksātājus no automātiskas sodu piemērošanas bez savlaicīgas iepriekšējas brīdināšanas un gadījumos, kad deklarācijas iesniegšana fiksēta pirmo reizi.

LPS savā atzinumā iepriekš pauda, ka pašreizējā kārtība – brīdināt nodokļu maksātāju piecas dienas pirms deklarācijas iesniegšanas – nav pietiekama, turklāt, apstiprinot minēto likumprojektu, sodu sistēma darbosies automātiski, līdz ar to sods tiks aprēķināts jau no pirmās kavējuma dienas. “Esam gandarīti, ka tika ņemts vērā Pašvaldību savienības ierosinājums nodokļu maksātājus brīdināt ne tikai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, bet arī izsūtot brīdinājuma e-pasta vēstuli, tomēr uzskatām, ka šāds brīdinājums būtu jāizsūta arī uz mobilo telefonu īsziņas veidā,” uzsvēra LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere.

Ierosinājums par brīdinājumu īsziņā netika atbalstīts, tāpat arī ierosinājums, ka vismaz gadu pirms automātiskās sodu sistēmas ieviešanas par katras deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu VID nodrošinātu automātisko ziņojumu izsūtīšanu par katras deklarācijas termiņa nokavējumu konkrētajam nodokļu maksātājam uz nodokļu maksātāja norādīto e-pasta adresi. “Ministru kabinets ieklausījās LPS ierosinājumā diferencēt sodu apmērus tiem nodokļu maksātājiem, kuri pirmo reizi nokavējuši iesniegšanas termiņu, un tiem, kuri to dara regulāri, un nolēma to apspriest jau tuvākajā laikā,” piebilda LPS padomniece.

Tāpat LPS savā atzinumā minēja, ka automātiskā sodīšanas sistēma nav piemērojama gadījumos, kad bijušas izmaiņas normatīvajos aktos un no to spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgās deklarācijas iesniegšanas termiņam ir bijis mazāk par trīs mēnešiem. “Diemžēl arī šis ierosinājums pat bez īpaša pamatojuma netika atbalstīts, lai gan šādos gadījumos tieši valsts pārvalde nereti nodokļu maksātāju nostāda neiespējamā situācijā," piebilda S. Šķiltere.

Par grozījumiem vēl jālemj Saeimai, tomēr, ja tie stāsies spēkā, kā plānots - nākamā gada 1. janvārī, tad deklarāciju iesniegšanas kavējuma gadījumā jārēķinās ar naudas sodu no 25 līdz 750 eiro.

Ar MKK 29. janvāra sēdes protokola Nr. 4 1.§ 2. punktu Finanšu ministrijai (FM) tika uzdots:

“2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkārtoti izvērtēt priekšlikumu attiecībā uz soda piemērošanu atkarībā no pārkāpuma regularitātes;

2.2. precizēto likumprojektu vai informāciju par izvērtējuma rezultātu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē.”

Diemžēl Finanšu ministrija izvēlējusies kopīgu atkārtotu izvērtēšanu neveikt, tāpat kā par konkrēto likumprojektu netika rīkota klātienes saskaņošanas sanāksme. Izpildot Ministru kabineta komitejas protokolluzdevumu, FM 1. februārī nosūtīja Latvijas Pašvaldību savienībai tikai precizēto likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), kurā ietverts it kā priekšlikuma izvērtējums.

LPS nevar piekrist Finanšu ministrijas anotācijā ietvertajam apgalvojumam, ka “VID IS kā sistēma attiecībā uz pārkāpēju spēs izvērtēt tikai tādu administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākli kā tā izdarīšanas ilgumu”. Mūsdienu IS spēj apstrādāt arī daudz sarežģītākus algoritmus, ja vien tie precīzi nodefinēti. Savukārt sarežģītāku – automatizēti piemērojamu nosacījumu definēšana ir atkarīga no Finanšu ministrijas vēlmes izveidot saprātīgu un sabalansētu automātiskās sodīšanas sistēmu.

Šobrīd spēkā esošais regulējums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantā par nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu līdz 15 dienām paredz sodu – līdz 70 eiro, tātad iespējamais mazākais sods šobrīd ir 0,01 eiro. Savukārt sagatavotie grozījumi (arī LAPK 159.8 pantā) paredz, ka turpmāk – ja deklarācijas iesniegšanas termiņš tiks kavēts līdz desmit dienām, automātiski piemēros 25 eiro sodu. Tātad, kavējot deklarācijas iesniegšanas termiņu par vienu dienu, automātiski tiks aprēķināts 25 eiro sods. LPS ieskatā šādas sodīšanas sistēmas ieviešana nav samērīga, jo īpaši attiecībā uz nodokļu maksātajiem, kas parasti deklarācijas iesnieguši laikus vai kavējuši tikai pāris dienas.

Tā kā Ministru kabineta komiteja uzdeva kopā ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt tikai Pašvaldību savienības rosinājumu attiecībā uz pārkāpumu regularitāti, tad LPS lūdz likumprojektā “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” ietvert vismaz šādu regulējumu, izsakot likuma 34.6 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās automatizēti fiksēto administratīvo pārkāpumu saistībā ar nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un neiesniegšanu nodokļu maksātājiem uzliek attiecīgajam administratīvajam pārkāpumam noteikto minimālo naudas sodu, turklāt automatizēti sodu uzliek tikai gadījumos, ja nodokļa maksātājs gada laikā jau ir kavējis deklarāciju iesniegšanas termiņu, minēto gada termiņu rēķina kā 365 dienas pirms termiņa, kad bija jāiesniedz tā deklarācija, kuras iesniegšanas termiņš ir ticis nokavēts.

Nodokļu maksātāju automatizēti atbrīvo no soda, ja nodokļa deklarācijas termiņa kavējums ir ne vairāk nekā divas dienas.”

Vienlaikus LPS lūdz tomēr rast risinājumu un automātiskās sodīšanas sistēmā paredzēt mazākus sodus vai ilgāku nesodīšanas termiņu ļoti maziem nodokļa maksātājiem, kuru iepriekšējo periodu deklarētais apgrozījums ir bijis neliels. Tāpat uzskatām, ka termiņā līdz desmit dienu kavējumam būtu jāparedz atvieglojumi godprātīgiem nodokļu maksātājiem, kā arī jāizvirza citi automatizēti nosakāmi kritēriji.

Sanita Šķiltere,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos