Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Parakstīts LPS un IZM vienošanās un domstarpību protokols

Attēlā: izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis

1. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) tika parakstīts LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vienošanās un domstarpību protokols, kas ir viena no nodaļām LPS un Ministru kabineta ikgadējā vienošanās un domstarpību protokolā.

Gan izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, gan LPS priekšsēdis Gints Kaminskis ir gandarīti par sarunās panāktajiem risinājumiem, kas arī šodien jau devuši reālu pienesumu izglītības sistēmas sakārtošanā un uzlabošanā.

“Vienošanās apliecina, ka tikai ar mērķtiecīgu darbu var sasniegt rezultātu. Esam paveikuši uzdevumus, par kuriem tika panākta kopīga izpratne un vienots redzējums,” akcentē izglītības un zinātnes ministrs profesors Kārlis Šadurskis. Vienlaikus ministrs pauž gandarījumu, ka Latvijas Pašvaldību savienība atbalstīja ministrijas ieceri par kvalitātes kritēriju noteikšanu vidusskolās. Darbs pie informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi, tai skaitā pilnveidojot kvalitātes kritērijus, turpinās. Informatīvais ziņojums Ministru kabinetā jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim. 

Ministra paustajam piekrīt arī LPS priekšsēdis, tomēr uzsver: darāmā vēl daudz, jo sarunās izkristalizējušies arī problēmjautājumi.

“Raksturojot šīgada sarunu gaitu, jāuzsver, ka ņemtas vērā pašvaldību intereses, daudzos jautājumos uzklausīti pašvaldību ierosinājumi. Ir panākta vienošanās daudzos jautājumos, pie dažiem darbs turpinās, jo sarunu gaitā arī izkristalizējušās risināmās problēmas. Jautājumā par minimālo pieļaujamo skolēnu skaitu sarunās tika panākta vienošanās, ka Ministru kabineta noteikumos tiek diferencēta attieksme pret dažādām pašvaldību grupām. Tas nozīmē, ka visām pašvaldībām nebūs standartizēta pieeja, bet gan tiks ņemta vērā arī reģionālā specifika un vajadzības,” līdzšinējo sadarbību raksturo Gints Kaminskis.

Sarunu gaitā LPS uzsvēra, ka pedagogu atlaišanas pabalsts pašvaldību internātskolu reorganizācijas vai slēgšanas gadījumā jāizmaksā 100 procentu apmērā, nevis, kā tika pausts pirms tam, tikai 50 procentu apmērā. Minēto LPS viedokli ministrs atbalstīja arī Ministru kabineta sēdē, un šiem ierosinājumam tika gūts arī valdības atbalsts. Kopumā no valsts budžeta šiem pabalstiem izmaksātā summa ir 225 751 eiro.

No 2018. gada 1. septembra vispārīgās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības pedagogu minimālā alga palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro par likmi. Kā sarunās pauda K. Šadurskis, atalgojuma palielināšana pedagogiem ir ministrijas prioritāte, kam jāiet kopsolī ar augstas izglītības kvalitātes nodrošināšanu ikvienā skolā. Valdība šā gada 11. septembrī apstiprināja IZM sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas nosaka minimālo pieļaujamo skolēnu skaitu vidusskolas klašu grupās un kvalitātes kritērijus, lai vidusskolas varētu pretendēt uz valsts budžeta finansējumu. Ja kvalitātes kritēriji tiks izpildīti, vidusskola turpinās saņemt finansējumu nemainīgā apmērā arī tad, ja skolēnu skaits klašu grupā neatbildīs MK noteikumos minētajam. Šo jautājumu risināšanā notika plašas diskusijas ar pašvaldībām un citiem sociālajiem partneriem, meklējot atbilstošāko risinājumu. Latvijas Pašvaldību savienība pauda atbalstu kvalitātes kritēriju noteikšanai, diferencējot pieeju dažādām pašvaldību grupām atbilstoši reālajai situācijai un vajadzībām.

Savukārt profesionālajā izglītībā IZM ir izstrādājusi un iepazīstinājusi pašvaldības ar informatīvo ziņojumu “Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu”. Pašvaldību vēlme bija profesionālās izglītības iestāžu programmu finansējuma modeļa projekta izstrāde neatkarīgi no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, tai skaitā sagatavot priekšlikumu mācību stipendijas finansēšanai.

LPS un IZM Komunikācijas nodaļas