Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par VARAM sagatavoto Rīgas domes atlaišanas likumprojektu

Saskaņā ar likumu pašvaldību darbību pārrauga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome, tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kā arī citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Tāpat likums atļauj valdībai sagatavot un iesniegt Saeimai likumprojektu par pašvaldības domes atlaišanu, tomēr šādam likumam ir jābūt tiesiskam un pamatotam, proti, Saeima var atlaist domi, ja tā:

1) atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus;

2) atkārtoti pieņem lēmumus un veic darbības jautājumos, kas ir Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas kompetencē;

3) divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas;

4) nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdēs pēc kārtas nepiedalās vairāk nekā puse no attiecīgās domes deputātu kopskaita.

Lai konstatētu likuma pārkāpumus, tiesas spriedumu nepildīšanu vai to atkārtotību, VARAM vispirms ir jāveic likumā noteiktas procedūras noteiktā kārtībā, un tas jādara, balstoties uz normatīvajiem aktiem, tādējādi ievērojot likumību.

No likumprojekta “Rīgas domes atlaišanas likums” anotācijas nevar gūt pārliecību, ka likumā ievērota noteiktā kārtība un procedūras. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā jaunā likumprojekta mērķis “novērst situāciju, kad Rīgas dome pieļauj nelikumīgu rīcību un nenodrošina likumos noteikto pašvaldības funkciju izpildi” būtiski atšķiras no likumā “Par pašvaldībām” paredzētā iemesla domes atlaišanai. VARAM nav anotācijā norādījusi Satversmes vai likuma pārkāpumu, tiesas sprieduma atkārtotu nepildīšanu vai pārkāpšanu. Ministrija nav īstenojusi likumā paredzētās procedūras (tai skaitā domes sēžu sasaukšanu, ja pirmo reizi vai atkārtoti izpildītos kāds no šiem nosacījumiem). Nav arī neviena tiesas sprieduma, kas atzītu domes lēmumus par nelikumīgiem.

Aizdomas par korupciju pašvaldībai piederošā uzņēmumā ir jāpierāda (līdz tiesas spriedumam darbojas nevainības prezumpcija). Domi var atlaist, ja iespējams konstatēt, ka domes deputāti apzināti veicina korupciju. Pretējā gadījumā var sodīt vainīgās amatpersonas.

LPS uzskata, ka likumprojekts nav sagatavots atbilstoši tiesiskas valsts principiem. Par šo esam informējuši arī Ministru prezidentu, VARAM, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. LPS nebūs pamata iebilst pret likumprojekta virzību, ja tiks ievērota likumība un tiesiskums.

Kristīne Kinča,

LPS padomniece juridiskajos jautājumos

LPS atzinums par likumprojektu "Rīgas domes atlaišanas likums"