Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Domes sēde 05.03.2019.

5. martā Rīgas domes ēkā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) šī gada pirmā Domes sēde, kurā tika skatīti vairāki jautājumi.

Kā pirmais domniekiem lemšanai bija jautājums par LPS 30. Kongresa norises vietu. Pašvaldību vadītāji vienbalsīgi atbalstīja, ka 17. maijā LPS 30.Kongress norisināsies Rīgā, kur līdz šim šis pasākums nekad nav noticis. Paldies arī pārējām pašvaldībām, kuras piedāvāja kongresam mājvietu, – Valkai, Salacgrīvai un Līvāniem.

Iepazīstoties ar LPS priekšsēža Ginta Kaminska sniegto informāciju, Dome arī apstiprināja izmaiņas LPS Valdē. Valdes locekles Janīnas Jalinskas vietā ievēlēts Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt Riharda Eigima vietā ievēlēts Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Kā nākamās tika skatītas LPS 2018. un 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes. 2019. gada tāme tika apstiprināta. 

Savukārt Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis klātesošos uzrunāja, lai iepazīstinātu ar pieredzēto kara zonā Ukrainā un aicināja pašvaldības uz sadarbību, domājot par labdarību un iespējamo palīdzību īpaši bērniem, kuru ģimenes cietušas. Jau vairākus gadus dažās Latvijas pašvaldībās notiek nometnes bērniem, kuru vecāki gājuši bojā minētajā karā. E.Hermanis aicināja šo tradīciju nepārtraukt un domāt par atbalsta paplašināšanu. 

Domes sēdes otrajā daļā pievienojās arī Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs, lai diskutētu par LPS un Ministru kabineta (MK) 2019. gada vienošanās un domstarpību protokola projektu. Uz Domes sēdes brīdi protokolā bija palikušas vairākas nevienošanās jeb domstarpības, proti, nodokļu ieņēmumu daļā nodokļu ieņēmumu un speciālās dotācijas 19,6% vietā valdība piedāvā 1,47 miljardus eiro, kas ir 19,4%. Būtiskas domstarpības bija arī par aizņēmumu sadaļu. LPS jau iepriekš iebilda pret Finanšu ministrijas vēlmi jau 2019. gadā mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām, paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. Nosacījums par 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu attiektos arī uz aizņēmumiem izglītības objektu būvniecībai vai remontam. 4. marta MKK sēdē tika panākta vienošanās, ka tas neattiecas uz skolām, kuras IZM un VARAM atzinušas par perspektīvām vai kuru ēkas nonākušas avārijas stāvoklī. Šāds piedāvājums tika izdiskutēts LPS 5. marta Valdes sēdē, un pašvaldību vadītāji izstrādāja precīzāku redakciju, piedāvājot divus punktus, kad pašvaldības līdzfinansējums netiktu prasīts:

1) aizņēmumiem izglītības iestāžu investīciju projektiem, ja IZM un VARAM sniegusi pozitīvu atzinumu Finanšu ministrijai par attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgstspēju izglītības funkciju nodrošināšanai;

2) izglītības iestāžu investīciju projektiem, ja ir valsts vai pašvaldības institūcijas atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām, kā arī pozitīvs IZM un VARAM atzinums Finanšu minstrijai par attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgstspēju izglītības funkcijas nodrošināšanā. 

Šāds piedāvājums Domes sēdē neapmierināja ne premjerministru, ne finanšu ministru. Vietvaru pārstāvji sniedza piemērus no reālās situācijas novados un norādīja, ka pieaug bērnu skaits, līdz ar to skolās veidojas rindas un trūkst vietas. Pašvaldību vadītāji lūdza uz šo jautājumu skatīties ilgākā perspektīvā un rast kompromisu. Par jautājuma aktualitāti liecina arī februārī LPS veiktā aptauja. 

Panāktā vienošanās: 1. punktā paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā, 2. punktā līdzfinansējums nav nepieciešams, bet pārējo investīciju projektu īstenošanai pašvaldības budžeta līdzfinansējums būs 25%. Runa par 2019. gada budžetu. 

Šis kompromiss tika skatīts un akceptēts 6. marta MK ārkārtas sēdē. Plašāk par LPS un MK 2019. gada vienošanās un domstarpību protokolu lasiet šeit

------------------

Norises datums: 5. marts

Norises laiks: plkst. 14

Norises vieta: Rīgas dome, Rīga, Rātslaukums 1, Lielā zāle

Darba kārtība (slēgtā daļa):

1. Par LPS sapulces un 30. kongresa norises vietu un laiku

ziņo: Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis.

2. Par izmaiņām Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sastāvā

ziņo: G. Kaminskis, LPS priekšsēdis.

3. Par Latvijas Pašvaldību savienības 2018. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes fakta un 2019. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta apstiprināšanu

ziņo: G. Kaminskis, LPS priekšsēdis.

4. Viedokļu saskaņošana par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada vienošanās un domstarpību protokolu

ziņo: G. Kaminskis, LPS priekšsēdis.

5. Par palīdzības sniegšanu Ukrainai

ziņo: Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs.

Domes sēdes atklātā daļa, kurā aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji

6. Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019. gada vienošanās un domstarpību protokolu

ziņo: Arturs Krišjānis Kariņš, Ministru prezidents,

G. Kaminskis, LPS priekšsēdis.

7. Dažāda informācija.

LPS Domes sēdei netiek nodrošināta tiešraide.

 

Gints Kaminskis,

LPS priekšsēdis