Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla sanāksme Ādažos

Pašvaldību vides aizsardzības sadarbības tīkla dalībnieki uz kārtējo sanāksmi pulcējās 9. maijā Ādažos, taču šoreiz tā sākās ar praktisko daļu – objektu apskati dabā. Vides speciālistiem un pārējiem sanāksmes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja savām acīm redzēt, kā bioloģiski noārdāmo atkritumu un dūņu problēmu risina un jaunus paņēmienus dūņu kompostēšanai meklē Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība “Ādažu ūdens”. Tiem, kas nebija klāt, kā arī citiem interesentiem ādažnieku pieredzes apgūšanai var noderēt prezentācija, kas pieejama zemāk (turpat arī pārējās sanāksmē sniegtās prezentācijas).

Sanāksmes “sēžamo” daļu atklāja namatēvs – Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Uzrunājot pašvaldību pārstāvjus, viņš šo cīņu ar dūņām novērtēja kā vienu no lielākajiem vides uzdevumiem, kur ādažnieki palīgos aicina arī zinātniekus, un minēja vēl citas problēmas, ko šobrīd risina gan Ādažu, gan pārējo Pierīgas novadu un visas Latvijas pašvaldības.

Sanāksmes tālākajā gaitā par dalītās atkritumu vākšanas un depozīta sistēmas aktualitātēm informēja LPS padomniece Sniedze Sproģe, savukārt kompānijas “Gateway & Partners” Tirgus izpētes departamenta vadītāja Zanda Vipule iepazīstināja ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzdevumā veiktā pētījuma rezultātiem par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas izmaksām un ietekmi uz Latvijas ekonomiku un iedzīvotājiem kopumā.

Nākamās referentes – Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas (LRAA) vadītāja Tīna Lūse un SIA “ECO Baltia vide” Biznesa attīstības departamenta vadītāja Ance Saulīte – pastāstīja par riepu un stikla savākšanas un pārstrādes iespējām, kā arī LRAA iniciatīvu “Riepa ar rītdienu”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) redzējumu par bioloģiski noārdāmo atkritumu sistēmas izveidi Latvijā un jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi sniedza VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere. Viņa arī līdz ar LPS padomnieci vides aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu analizēja dabas resursu nodokļa normatīvo regulējumu un izmantošanas iespējas.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos,

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

 

Norises datums: 9. maijs

Norises laiks: no plkst. 11:30 līdz 17:00

Norises vieta: Ādažu Kultūras centrs, Gaujas ielā 33a

Darba kārtība:

11:30–12:00 – Reģistrācija.

12:00–12:45 – Objektu apskate: bioloģiski noārdāmie atkritumi un dūņas.

13:00–13:05 – Sanāksmes atklāšana.

13:05–15:20 – Dalītā atkritumu vākšana un depozīta sistēma.

13:05–13:40 – LTRK pētījuma rezultāti par depozīta sistēmu.

13:40–14:00 – Riepu savākšana, pārstrādes iespējas.

14:00–14:20 – Stikla savākšana, pārstrāde.

14:20–14:40 – Bioloģiski noārdāmie atkritumi, dūņas: problēmas un risinājumi.

14:40–15:20 – VARAM redzējums par bioloģiski noārdāmo atkritumu sistēmas izveidi Latvijā un jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi (VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).

15:20–16:00 – Pārtraukums.

16:00–16:30 – Dabas resursu nodoklis: normatīvais regulējums un izmantošanas iespējas (VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere).

16:30–17:00 – Diskusija, secinājumi, priekšlikumi.

Lūdzam savu dalību sanāksmē reģistrēt šeit:  https://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3854-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vides-aizsarziba-sanaksme-adazos līdz 7. maijam.

Līdz 7. maijam aicinām iesūtīt arī konkrētus jautājumus par pašvaldību vides aizsardzības speciālo budžeta līdzekļu (dabas resursu nodokļa) izmantošanu.

Ja nepieciešama papildu informācija saistībā ar tīkla darbību, lūdzam sazināties ar LPS padomnieci vides aizsardzības jautājumos Sandru Bērziņu (tālrunis 26527258, e-pasta adrese sandra.berzina@lps.lv) vai padomnieci lauku attīstības jautājumos Sniedzi Sproģi (tālrunis 29457537, e-pasta adrese sniedze.sproge@lps.lv).

Informējam, ka sēdes laikā tiks veikta fotografēšana, filmēšana. Izmantotie materiāli tiks izmantoti LPS publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātajos materiālos. Telpā netiek nodrošināta vieta, kur nenotiek filmēšana un/vai fotografēšana.

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS Vides tīkliņš, S.Sproģe
Depozīta sistēmas pētījums, Z.Vipule
Latvijas Riepu apsaimniekotāju asociācija, T.Lūse
Stikla šķirošana, A.Saulīte
Notekūdeņu dūņu pārvaldība Ādažos, A.Dundurs
Atkritumu apsaimniekoša, R.Vesere
Dabas resursu nodoklis, S.Bērziņa
Dabas resursu nodokļa izlietojums, R.Vesere