Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Ieteikumi pašvaldībām, kuras vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir sagatavojusi ieteikumus tām pašvaldībām, kuras vēlas noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli. Ieteikumi ir sagatavoti sadarbībā ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, vērtējot normatīvos aktus.

Saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartu, ko Latvijas Republikas Saeima apstiprināja un pieņēma 1996. gada 22. februārī un kas spēkā stājās tā paša gada 28. februārī, iedzīvotājiem ir tiesības tikt uzklausītiem par pašvaldības teritorijas robežu izmaiņām. Iedzīvotāju tiesības paust viedokli par administratīvi teritoriālo reformu Satversmes tiesa vērtēja jau 2009. gada 30. oktobrī un norādīja, ka ir jābūt ievērotām hartas 5. panta prasībām par pienācīgu konsultēšanos ar vietējo kopienu. Harta ir sastādīta divās valodās, proti, angļu un franču valodā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ir izteikusi viedokli, ka hartas angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais termins “local communities” latviešu valodā būtu tulkojams ar vārdkopu “vietējās kopienas”, nevis “vietējā vara”, kā tas ir lietots hartas tulkojumā latviešu valodā. Ar vārdiem “vietējās kopienas” būtu saprotams strukturēts visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju kopums. No minētā Satversmes tiesas sprieduma izriet arī secinājums, ka konsultācijas par atbilstošām hartas 5. pantam, ja tas tiek interpretēts kopsakarā ar Satversmes 101. panta otrās daļas pirmo teikumu, var uzskatīt tad, ja pašvaldībai bijusi iespēja savu viedokli izstrādāt domē. Saskaņā ar Latvijas likumiem vietējo kopienu Latvijā pārstāv dome. Tādējādi, lai noformētu pašvaldības domes viedokli, pašvaldībai ir gan tiesības, gan pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju viedokli. To paredz arī hartas 4. panta sestā daļa.

Ieteikumi zemāk pievienotajā failā. 

Kristīne Kinča

LPS padomniece juridiskajos jautājumos

Ieteikumi par iedzīvotāju aptaujām