Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

18. septembrī Finanšu ministrijā notika kārtējais Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Finanšu ministrijas (FM) sarunu raunds. To vadīja finanšu ministrs Jānis Reirs. Sarunu galda otrā pusē sēdēja LPS “komanda” – priekšsēdis Gints Kaminskis, pašvaldību vadītāji un LPS padomnieki.

Sarunu darba kārtībā bija šādi jautājumi: par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu prognozi 2020. gadam un par pašvaldībai piekrītošo IIN ieņēmumu daļu; par valsts budžeta speciālo dotāciju pašvaldībām 2020. gadā; par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2020. gadam rezultātu; par Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājumu saistībā ar “Rīgas satiksmes” investīcijām pamatlīdzekļos; par plānotajiem grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kuri paredz pašvaldībām jaunu pienākumu – no pašvaldību budžeta nodrošināt brīvpusdienas 1.–4. klašu skolēniem; par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2020. gadā; par Satiksmes ministrijas kompetencē esošiem jautājumiem un par Ministru kabineta un LPS 2020. gada un vidēja termiņa vienošanās un domstarpību protokola projektu.

Sarunā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis vēlreiz uzsvēra, ka pašvaldībām ir būtiski, lai tiktu ievērots likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.–2020. gadam noteiktais, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai. Attiecībā uz brīvpusdienu finansēšanu no pašvaldību budžeta pašvaldību vadītāji akcentēja, ka pašvaldībām atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” nav tādas funkcijas kā bērnu ēdināšana, līdz ar to brīvpusdienas, ja tās jānodrošina visiem, ir jāfinansē no valsts budžeta, savukārt pašvaldības realizēs sociālo funkciju un palīdzēs ar pusdienām trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, daudzbērnu ģimeņu bērniem u.c.

Par aizņēmumu prioritātēm 2020. gadā un vidējā termiņā: sākotnēji Finanšu ministrija pauda viedokli, ka pašvaldībām aizņēmumi nākamajā gadā būs pieejami tikai Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētiem projektiem attiecināmo izmaksu apmērā, bet šajās sarunās ministrija informēja, ka aizņēmumi varētu būt pieejami arī tām pašvaldībām, kurās ir rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm un vajadzīga jaunu bērnudārzu celtniecība vai telpu remonts bērnudārza vajadzībām. LPS izteica pateicību finanšu ministram par problēmas izpratni, jo LPS pēdējās divās valdības sēdēs aktīvi cīnījās, lai bērnudārzu mērķim nākamajā gadā pašvaldībām aizņēmumi būtu pieejami. LPS pozīcija attiecībā uz vidējo termiņu ir palielināt aizņemšanās resursus pašvaldībām un saglabāt tos aizņemšanās pamatprincipus, par kuriem 2019. gadā tika panākta vienošanās starp pašvaldībām un valdību. Savukārt 2020. gadā, ja nav iespējams palielināt aizņēmumu limitu, tad par prioritāti noteikt aizņēmumus ES projektu attiecināmajām izmaksām un neattiecināmo izmaksu daļai, kas saistīta ar projekta mērķu sasniegšanu, avārijas situācijas novēršanai izglītības iestāžu un citās pašvaldību publiskajās ēkās ar attiecīgu valsts institūcijas atzinumu; ar 10% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu izglītības infrastruktūras projektiem, kas risina vietu trūkumu izglītības iestādēs, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs; ar 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu infrastruktūras projektiem, bez kuru īstenošanas pašvaldībai nav iespējams nodrošināt funkcijas (pakalpojuma) izpildi.

LPS un FM sarunās piedalījās arī Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji, jo tika pārrunāti jautājumi, kas ir šīs ministrijas kompetencē. 2020. gadam LPS prasa palielināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) līdz 72,8 milj. eiro, savukārt SM pārstāvis norādīja, ka šai mērķdotācijai plānotas finansējums ir 53,8 milj. eiro.

LPS un FM sarunas par budžeta jautājumiem turpināsies, nākamā tikšanās reize plānota 25. septembrī.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos