Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS kopā ar partneriem sekmēs cienīgu darbu sociālās jomas darbiniekiem Latvijā

Latvijas pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar partneriem turpmākos divus gadus īstenos nozīmīgu projektu “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā”. Tā mērķis ir veicināt cienīga darba principu ieviešanu sociālajā jomā, lai efektīvi uzlabotu darba vidi, īstenojot sociālo dialogu.

Projektts norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014–2021 programmas “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” finansiālu atbalstu. To realizē četri partneri – LPS kā vadošais partneris, Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS) un Norvēģijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība (Fagforbundet).

Šī gada 23. aprīlī notika projekta atklāšanas videokonference.

VIDEO no projekta atklāšanas konferences un dalībnieku prezentācijas pieejamas ŠEIT.

Pasākumu ar uzrunām atklāja Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

“Sociālo pakalpojumu iestāžu loma un atbildība Latvijā pieaug. To apliecina ne tikai pētījumi, tas ir uzskatāmi redzams ikvienā krīzes situācijā, arī šodien, kad mums visiem kopā jārisina Covid-19 pandēmijas radītie izaicinājumi. Mums ir nepieciešami profesionāli, labi sagatavoti un augsti motivēti sociālie darbinieki, kas spēj sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, strādājot ar sociālās atstumtības riska grupām sarežģītos apstākļos. Tādēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par drošu un veselīgu darba vidi, profesionālo risku mazināšanu, sociālām garantijām sociālajiem darbiniekiem, profesionālu apmācību, vienotu pieeju, nosakot darba slodzi visā valstī, pienācīgu atalgojumu un citiem cienīga darba principiem. To var sasniegt tikai dialoga ceļā starp darba devējiem un darbiniekiem, veidojot kopīgu izpratni par sociālā darba mērķiem, uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem,” uzsver G. Kaminskis.

Savukārt K. Ēdegors akcentē: “Vēlos uzsvērt, ka šim projektam ir simboliska nozīme, jo atklājam to lielu izaicinājuma laikā, ar ko saskaras visa pasaule. Mūsu valodās ir viens vārds, kā nav citās valodās. Šis vārds ir būtisks, lai pārvarētu Covid-19 krīzi, un vienlaikus arī izsaka projekta galveno ideju. Šis vārds ir Dugnad jeb talka. Cienīgs darbs nav saistīts tikai ar nodarbinātības kvalitāti vai darba tiesībām. Ir svarīgi izveidot sociālās aizsardzības spilvenu ekonomiskās lejupslides apstākļos. Par to esam atbildīgi arī mēs, to var izveidot katrs no mums caur šo talku – īstenojot dialogu un pieņemot kopīgus lēmumus. Norvēģijā par to runā saistībā ar labāko risinājumu atrašanu Covid-19 krīzes situācijā. Šajos laikos, kad mums visiem kopā ir jārisina globāli izaicinājumi, ir svarīgi sadarboties un dalīties savā labajā pieredzē. Daži no labākajiem piemēriem Norvēģijā ir tieši sociālā dialoga jomā. Tas ir Norvēģijas modelis, kura būtība ir komunikācijas uzturēšana starp trīs pusēm – darbiniekiem, darba devējiem un valdību. Šī stratēģija ir palīdzējusi valstij izkļūt pat no visdziļākās krīzes. Esmu priecīgs redzēt Latvijas un Norvēģijas sadarbības partnerus – pašvaldības un pašvaldību asociācijas –, kas strādā kopā pie vēl viena kopīga projekta. Jūs esat lielisks piemērs sekmīgai sadarbībai vairāku gadu garumā, kas ir arī šī projekta veiksmes garantija.”

“Vēlos apliecināt, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kā arī tās dalīborganizācijas atbalstīs šo projektu un nopietni strādāsim, lai sasniegtu kopīgos mērķus un rezultāti būtu cienīgi. Mums sociālais dialogs ir svarīgs tieši interešu pārstāvēšanai. No savas puses vienmēr esam centušies nostiprināt ekskluzīvās tiesības caur sociālo dialogu. Tie ir koplīgumi nacionālā, nozaru, uzņēmumu un citos līmeņos. Plaši izplatīta kā labā prakse ir noslēgtie koplīgumi ar pašvaldību institūcijām izglītības un sociālajā jomā. Cienīgs darbs ietver darba samaksas paaugstināšanu, labus darba apstākļus un arī drošību, kas šobrīd ir ļoti nozīmīgi sociālajiem darbiniekiem Covid-19 krīzes laikā. Darba algas paaugstināšana vienmēr ir bijis nozīmīgs jautājums. Ir izdevies panākt būtisku vidējās algas pieaugumu sociālās jomas darbiniekiem. Tāpat ar Veselības ministriju ir izdevies noslēgt ģenerālvienošanos sociālās aprūpes jomā. Savukārt šajā krīzes laikā ir labi izkristalizējušās arī dažādas problēmas, līdz ar to mums kopīgi – LPS, LABS un Latvijas Darba devēju konfederācijai – ir jāsniedz valdībai priekšlikumi efektīviem risinājumiem. Strādāsim kopā un sasniegsim izvirzītos mērķus,” akcentē E. Baldzēns.

Videokonferencē tās dalībnieki dalījās sociālā dialoga pieredzē Norvēģijā, Latvijā un Eiropā, stiprinot sadarbību un uzticību starp dialoga partneriem, lai tas sniegtu praktiskus ieguvumus gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Dalībnieku prezentācijas pieejamas ŠEIT.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Tālrunis: +371 67226536

Mobilais tālrunis: +371 26519920

liene.uzule@lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBRux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

Social dialogue in Norway and KS’ role as an employer organisation in negotiating collective agreements
Social dialogue and cooperation – how to establish trust between the partners
Darba vide sociālajā darbā Latvijā – izaicinājumi un risinājumi
Sociālā dialoga loma cienīga darba principu ievērošanā Eiropā
Why we cooperate with Labor Unions. Collective agreement as a result of social dialogue in social work. Benefits of the local government as the employer.
PROJEKTS: CIENĪGS DARBS SOCIĀLĀS JOMAS DARBINIEKIEM LATVIJĀ