Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Videokonference “Multimodālā intervences programma “STOP 4–7” bērniem ar uzvedības problēmām”

4. jūnijā Pašvaldību savienībā notika videokonference “Multimodālā intervences programma “STOP 4–7” bērniem ar uzvedības problēmām”. To atklāja LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Dr. sc. admin. Ināra Dundure un Pārresuru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietniece Rudīte Osvalde.

Videokonferences dalībniekus uzrunāja PKC konsultante Sigita Sniķere, iezīmējot prevencijas sistēmas attīstības uzdevumus un plānus, un praktiķes – Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas psiholoģes Ieva Bite, Laura Pirsko un Inese Lapsiņa un SIA “Elodeja” Ikšķiles privātās sākumskolas “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane, kuras pastāstīja par šo jauno programmu pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības problēmām un tās ieviešanu Latvijā. Programmas prezentācija pieejama šeit.

Apzinoties, ka speciālisti izglītības iestādēs, sociālajos dienestos un bāriņtiesās nereti identificē problēmas saistībā ar bērna uzvedību, paradumiem, psihoemocionālo vai psihosociālo stāvokli, taču visbiežāk trūkst pakalpojumu un atbalsta instrumentu, kā šīs problēmas risināt, Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju, nodibinājumu “Fonds plecs”, bērnu psihiatriem un psihoterapeitiem uzsākuši darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu speciālistu ikdienas darbā nepieciešamo atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar uzvedības un emocionālām grūtībām. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti vairāki atbalsta instrumenti un programmas.

Prevencijas sistēmu veidos diagnostiskie instrumenti psihoemocionālo un psihosociālo vajadzību noteikšanai, jaunas, pierādījumos balstītas intervences programmas noteiktām mērķa grupām, zināšanu un prasmju pilnveides programmas vecākiem un speciālistiem, kā arī iekļaujošas sabiedrības vērtību popularizēšana, vienlaikus stiprinot dzimumu līdztiesību, ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

Multimodālā intervences programma “STOP 4–7” bērniem ar uzvedības problēmām piedāvā pašvaldībām iespēju nodrošināt savā administratīvajā teritorijā vai reģionā valsts finansētu atbalstu šīs programmas ieviešanai. Pašvaldībām ir jānodrošina telpas un administratīvais atbalsts intervences grupu organizēšanā un jāsniedz atbalsts speciālistu komandu atlasei, ko veido reģionā strādājoši psihologi un pedagogi. Valsts savukārt apņēmusies finansēt 20–25 pašvaldību speciālistu komandu apmācību, kā arī šo komandu tālāko darbu trīs gadu periodā, programmā organizējot intervences grupas bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Pašvaldības, kuras ir ieinteresētas nodrošināt “STOP 4–7” programmu saviem pirmsskolas vecuma bērniem, aicinātas līdz 30. jūnijam sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram uz e-pasta adresi berniem@pkc.mk.gov.lv, norādot kontaktpersonu pašvaldībā (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija), kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar “STOP 4–7” programmas koordinatoriem un īstenotājiem.

Videokonferences ierakstu var noskatīties LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Konferences prezentācija