Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un VARAM ikgadējās sarunās vienojas par turpmāko sadarbību

5. augustā notika Latvijas Pašvaldību savienības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) gadskārtējās sarunas, kurās pārrunāja aktuālos jautājumus un vienojās par turpmāko sadarbību. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Sarunās puses kopīgi izvērtēja iepriekš panākto vienošanos virzību tādos jautājumos kā atkritumu apsaimniekošana, jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība un digitālās transformācijas norise.

Ministrija atzinīgi novērtē VARAM un LPS gadskārtējās sarunas, kas ļauj koncentrēti un konstruktīvi pārrunāt gada laikā paveikto, kā arī vienoties par turpmāk veicamajiem darbiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem ministrijas pārraudzībā esošajās jomās – vides aizsardzībā, reģionālajā attīstībā un digitālajā transformācijā.

Viens no būtiskajiem sarunu jautājumiem bija reģionālā attīstība un plānošana, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un gaidāmo administratīvo reģionu izveidi. LPS uzsver, ka nepieciešami konkrētie soļi šo jautājumu risināšanā, kā tiks veidots likums, kāds būs finansējums administratīvajiem reģioniem un kādas būs to funkcijas. Ministrija skaidro, ka notiks aktīva diskusija par valsts un pašvaldību funkcijām, kuras varētu pildīt reģioni. Šobrīd ir saņemti nozaru ministriju priekšlikumi par reģioniem nododamo funkciju un uzdevumu apjomu. Rudenī turpināsies darbs, lai vienotos par funkciju klāstu un sagatavotu priekšlikumus administratīvo reģionu izveidei. Diskusijās aktīvi iesaistīs arī pašvaldības, ministrija arī vēlas savlaicīgi sagatavoties Eiropas Savienības fondu apguvei 2021.–2027. gadā.

Puses pārrunāja arī novadu attīstības centru atbalsta iespējas un nomales efekta samazināšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas, tajā skaitā datubāzes veidošanu par sociālekonomisko situāciju un tās pārmaiņām novadu teritoriālajās vienībās. Puses ir vienisprātis, ka jāanalizē un jāveido statistika par teritoriju attīstību un iespējamajiem šķēršļiem līdzsvarotai izaugsmei. LPS uzsver, ka ir nepieciešama valsts programma attīstības centru atbalstam, kas paredzētu finansēšanas avotus un kritērijus lielo pilsētu un novadu attīstības centru infrastruktūras attīstībai, kā arī produktīvas uzņēmējdarbības piesaistei.

Vienlaikus nepieciešama arī valsts programma nomales efekta mazināšanai novados, kura paredzētu kritērijus valsts līdzfinansējuma izmantojumam infrastruktūras attīstībai ārpus novada administratīvā centra, produktīvas uzņēmējdarbības atbalstam un prasmīgai cilvēkkapitāla piesaistei.

Ministrs informēja par to, kā tiek izstrādāts jaunais likumprojekts par pašvaldībām, akcentējot pašvaldību lomu un nozīmi darba grupā un diskusijās. Ministrija norāda, ka īpaši akcentējama šobrīd ir nepieciešamība strukturēt sabiedrības līdzdalības jautājumus. Jaunais Pašvaldību likums tiek izstrādāts tā, lai atvieglotu tā izmantošanu.

Visbeidzot, puses vienojās par turpmāko risinājumu biotopu eksperta slēdziena derīguma termiņa noteikšanā, kā arī pārrunāja iespējamo ES fondu jaunā perioda 2021.–2027. gadam finansējuma piesaisti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldībās un uzņēmējdarbībā.

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa