Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Valdes un Domes sēdes – kompromisa meklējumi ceļā uz valdības un LPS protokola parakstīšanu

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienībā notika divas Valdes sēdes un divas Domes sēdes, no kurām viena Valdes un viena Domes sēde bija ārkārtas. Tajās apsprieda Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2021. gada vienošanās un domstarpību protokola projektu un lēma par jautājumiem, kuros ar valdību nav panākta vienošanās.

* 7. oktobrī pirms Domes sēdes uz kārtējo sēdi sanāca LPS Valde, kuras darba kārtībā bija MK un LPS 2021. gada vienošanās un domstarpību protokola projekts. To iepriekšējā dienā izskatīja Ministru kabineta sēdē un atzīmēja, ka lielākajā daļā pašvaldību pieteikto jautājumu un vairāk nekā pusē nozaru ministriju jautājumu ir panākta pušu vienošanās. Atšķirīgi viedokļi protokolā saglabāti par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem gan 2021. gadā, gan vidējā termiņā.

Attiecībā uz 2021. gadu ir panākta vienošanās par pašvaldību aizņemšanās iespējām, finanšu izlīdzināšanu, garantētā minimālā ienākuma un trūcīgas personas ienākuma līmeņa celšanu, valstī vienotas dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas metodikas ieviešanas termiņu, atbalstu denacionalizēto namu īrniekiem, profesionālās izglītības programmu finansēšanu u. c.

Valde lēma 7. oktobra Domes sēdē turpināt diskusiju par Finanšu ministrijas (FM) piedāvātajām izmaiņām nodokļu sistēmā, kas paredz mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporciju: 75% apmērā pašvaldībām un 25% valstij (šogad – 80%/20%). Pašvaldības nevar piekrist šādai pārdalei un aicina valdību rast risinājumu, kā tām kompensēt nozīmīgo samazinājumu. Tāpat aktuāls ir jautājums par azartspēļu un dabas resursu nodokļa ieņēmumu sadales proporcijas starp valsti un pašvaldībām atjaunošanu tādā formā, kāda tā bija līdz 2020. gadam. Kompromiss nav rasts arī par vietējo autoceļu remontdarbu finansēšanu, pirmsskolas pedagogu algu finansēšanu no valsts budžeta, dzīvojamā fonda attīstīšanu, īpašas valsts programmas izveidi nomales efekta ietekmes samazināšanai novados pēc administratīvi teritoriālās reformas u. c.

* Pēc dažām stundām notika LPS Domes sēde, kurā izskatīja Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada vienošanās un domstarpību protokolu, un tajā attālināti piedalījās arī Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, finanšu ministrs Jānis Reirs un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Iepazīstinot klātesošos ar MK un LPS 2021. gada un vidēja termiņa vienošanās un domstarpību protokolu, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis raksturoja vienošanās un nevienošanās gan par nākamo gadu, gan vidējā termiņā (2021.–2023. gadā). LPS Dome vienoti nolēma no savas puses atlikt protokola parakstīšanu, lai vēl turpinātu diskusijas ar Finanšu ministriju un rastu kompromisu par plānoto pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumu.

Būtiskākās domstarpības ir par FM piedāvātajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē, kas samazinās pašvaldību budžetā ieskaitāmo IIN ieņēmumu daļu līdz 75%. Šāda pārdale nākamgad negatīvi ietekmēs pašvaldību budžetu, daudzām pašvaldībām tā pārsniedz kritisko izdzīvošanas robežu, bet visievērojamāk skars Latgali. Tāpēc LPS Domes sēdē tika izteikts priekšlikums turpināt kopīgas diskusijas un rast kompromisu attiecībā uz pašvaldībām, kuras nodokļu proporcijas maiņa skars visvairāk un kurām nākamgad pēc izlīdzināšanas ieņēmumu samazinājums būs lielāks par 4%. Lai šis sitiens pašvaldību budžetiem būtu mazliet nesāpīgāks, to varētu mazināt ar papildu valsts budžeta mērķdotāciju 9,2 miljonu eiro apmērā tieši tām 77 pašvaldībām, kurām plānotais budžeta samazinājums ir lielāks par 4%.

* 8. oktobrī notika LPS Valdes ārkārtas sēde, kas izskatīja Finanšu ministrijas piedāvāto kompromisa variantu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2021. gadā ar mērķi mazināt atsevišķu pašvaldību ieņēmumu kritumu salīdzinājumā ar 2020. gadu. Analizējot šo piedāvājumu, Valde nolēma rīkot ārkārtas Domes sēdi, lai noskaidrotu pašvaldību viedokli un kā vienotu LPS pozīciju to paustu nākamās dienas Ministru kabineta sēdē.

* 9. oktobrī tika sasaukta LPS Domes ārkārtas sēde, kas notika attālināti. Darba kārtībā bija viens jautājums – par pilnvarojumu parakstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2021. gada un vidēja termiņa vienošanās un domstarpību protokolu. Lēmuma pieņemšana notika rakstveidā, domniekiem atsūtot ar e-parakstu parakstītu balsojumu “par”, “pret” vai “atturas”. Ar balsu vairākumu LPS Dome pieņēma lēmumu pilnvarot LPS priekšsēdi parakstīt MK un LPS 2021. gada un vidēja termiņa vienošanās un domstarpību protokolu. Vienlaikus protokolā ir saglabāti atšķirīgi viedokļi par pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem. Protokols pieejams MK mājaslapā.

Tā kā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu process un protokola parakstīšanas gaita noteikta likumā “Par pašvaldībām” un MK noteikumos nr. 585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”, valsts budžeta likuma un tā pavadošo likumprojektu pakete nevar tikt pieņemta bez saskaņošanas ar LPS.

13. oktobrī MK un LPS vienošanās un domstarpību protokols tiks izskatīts Ministru kabineta sēdē.