Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Seminārs “Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā”

26. novembrī Pašvaldību savienībā norisinājās seminārs “Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā”, kas tika translēts tiešraidē. Semināra videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai šeit, kā arī LPS YoyTube kontā šeit.

Semināra ievadā uzrunu teica Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns, sakot paldies visiem sociālajiem darbiniekiem par darbu šajā izaicinājumiem pilnajā laikā un mudinot uz attīstību.

Sociālās jomas īpašo atbildību Covid-19 pandēmijas apstākļos uzsvēra arī LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska, jo 192 pieaugušo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs mītošie ietilpst riska grupā (vēl ir arī 29 bērnu sociālās aprūpes centri), un 52% no sociālās aprūpes centriem ir pašvaldību iestādes. Plašu un noderīgu informāciju par Covid-19 var atrast ministrijas vietnē www.lm.gov.lv, kur ievietoti arī ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām ierobežojošo pasākumu piemērošanai, informācija sociālās aprūpes centru klientu tuviniekiem, skaidrojumi par Covid-19 analīžu veikšanu, brīvprātīgo palīgu iesaisti sociālās aprūpes centros, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu u. c.

Ar Veselības inspekcijas (VI) veikto pārbaužu rezultātiem iepazīstināja VI Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļas vadītāja Viktorija Zefīrova-Tačinska. Šogad inspekcija sociālās aprūpes iestādēs pārbaudījusi uz klientu orientētu aprūpi, telpas, vidi un aprīkojumu, kvalitātes un drošības pārvaldību, veselības aprūpes un sociālā darba organizēšanu, zāļu aprites sistēmu, higiēnu un epidemioloģisko drošību un personāla kapacitāti un kompetenci. Pēc pārbaudēm noteiktas riska jomas, no kurām nozīmīgākās ir zāļu ordinācija, medicīniskā dokumentācija, veselības aprūpes procesa organizēšana, kvalitātes un drošības pārvaldība un klientu uzskaites un reģistrācijas programmas, kā arī izvirzīti vairāki jautājumi, piemēram, kas ir sociālās aprūpes centrs (SAC) – mājas vai ārstniecības iestāde, sociālās vai sociālās un veselības aprūpes iestāde, kā SAC pārstāv klienta intereses veselības aprūpes jautājumos, kāpēc zāļu aprite sociālās aprūpes centros saistīta ar lielāku risku nekā mājās vai stacionārā u. c.

Par Covid-19 un drošības pasākumiem sociālās aprūpes centros informēja VI Sabiedrības veselības departamenta vadītāja Solvita Muceniece. Oktobrī un novembrī inspekcija sazinājusies ar 181 sociālās aprūpes centru, aptaujājot, kādi un cik individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) ir iestādes rīcībā, kādi dezinfekcijas līdzekļi tiek izmantoti roku un virsmu apstrādei un to daudzums, cik izolatora telpas ierīkotas un cik aprūpējamās personas tajās iespējams izolēt, vai iestādē ir iespējama telpu pārgrupēšana, pieaugot Covid-19 inficēto aprūpējamo personu skaitam, lai šos klientus izmitinātu atsevišķi no neinficētajiem. Kopsavilkums: visi SAC ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un salīdzinājumā ar pavasara pārbaudē konstatēto nodrošinājums ar IAL ir krietni labāks; visi SAC ir nodrošināti ar atbilstošiem roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļiem pietiekamā apjomā; 84% SAC ir izolatora telpas vai nepieciešamības gadījumā tās varēs ierīkot, ir izstrādāti rīcības plāni par telpu lietojuma maiņu, lai nodrošinātu papildu telpas ar Covid-19 infekciju saslimušo personu izolēšanai, 77% SAC iespējama telpu pārgrupēšana, pieaugot Covid-19 inficēto aprūpējamo personu skaitam. Konstatēts, ka SAC ir darījuši visu iespējamo, lai kaut minimāli ievērotu noteiktās prasības.

Aktualitātes sociālo pakalpojumu jomā turpināja raksturot Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Viņš uzsvēra, ka klientu uzņemšana aprūpes iestādēs nav jāpārtrauc, bet jāņem vērā visi drošības nosacījumi un, atgriežoties centrā pēc ārstēšanās slimnīcā, klientam jāievēro izolācija un tad viņu var iekļaut ierastajā dzīvē. Viņš arī vērsa uzmanību uz Ministru kabineta 655. rīkojumā noteikto par darba devēja atbildību – epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties un pieaugot sociālo aprūpētāju darba apjomam, iestādei prioritāri jānodrošina aprūpe un var samazināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja objektīvu apstākļu dēļ tos pilnā apmērā nodrošināt nav iespējams. Kā noderīgu sociālajiem darbiniekiem A. Dūdiņš minēja aprūpētāju rokasgrāmatu, kas pieejama LM mājaslapā un decembra vidū tiks papildināta ar videorullīšiem.

Labklājības ministrijas pārbaudes sociālās aprūpes centros analizēja Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā eksperte Baiba Melkerte. Pārbaudes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs šogad bijušas 24, un no pašvaldību iestādēm pārbaudītas 13. Ministrijas darbinieki pārbaudēs vērtējuši sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, speciālistu sadarbību un darbinieku kapacitāti un apmācības, klientu drošību, telpas, vidi un aprīkojumu, higiēnas prasību nodrošinājumu un klientu privātās dzīves neaizskaramību. Uzsverot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, LM speciāliste kā galvenos minēja samērīgumu (karantīnu sociālās aprūpes iestādē pēc saskaņošanas ar veselības ministru ar rakstveida rīkojumu ir tiesīgs noteikt iestādes vadītājs; individuāla pieeja ierobežojumu noteikšanā; regulāra ierobežojumu pārskatīšana), atbalstu (informācijas skaidrošana klientiem par izmaiņām situācijā, atbalsta sniegšana saskarsmes uzturēšanā, atbalsts darbiniekiem) un informāciju (informācijas pieejamība un aktualizēšana publiskajā telpā).

Viņas kolēģe – LM Metodiskās vadības un kontroles departamenta vecākā eksperte Dzintra Kandere – iepazīstināja ar labās prakses piemēriem sociālās aprūpes centros, kas daudziem vecļaudīm mūža nogali palīdz aizvadīt mierīgi un cieņpilni.

Par darbu īpašās uzraudzības nodaļā ar cilvēkiem, kuriem piemīt demence un vajadzīga pastiprināta uzmanība un gādība, pastāstīja Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore Solvita Rudoviča.

Seminārā sniegtās prezentācijas skatiet zemāk!

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Sociālās aprūpes iestāžu audits/pārbaude 2020, Veselības inspekcijas prezentācija
Sociālās aprūpes centru pārbaužu rezultātu apkopojums, LM prezentācija
Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā, LM prezentācija