Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un Tieslietu ministrija ikgadējās sarunās vienojas par pašvaldībām būtiskiem jautājumiem tiesību jomā

Šī gada 27.jūnijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Tieslietu ministrijas (TM) ikgadējās sarunas, kurās puses diskutēja un vienojās par tādiem būtiskiem jautājumiem kā kadastrālā vērtēšana atbilstoši mērķim un principiem, lēmumi par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu u.c.

Sarunas vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

Pasākumā norisinājās diskusija par laika grafiku kadastrālo vērtību, kuras nākotnē stāsies spēkā nodokļu vajadzībām un izbeigs divu dažādo: fiskālās un universālās kadastrālās vērtības darbību, atbilstības nodrošināšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā paredzētajam kadastrālās vērtēšanas mērķim un principiem. Tā kā  Saeima ir noteikusi, ka šo vienoto kadastrālo vērtību noteikšanas metodika un vērtību bāze ir jāapstiprina ne vēlāk kā līdz 2027.gada 15.jūnijam, puses vienojās, ka sarunu protokolā tiks fiksēti termiņi līdz kuriem TM šobrīd plāno iesniegt Ministru kabinetā kadastrālās vērtēšanas metodikas normatīvos aktus un normatīvo aktu, ar kuru tiks apstiprināta jauna kadastrālo vērtību bāze.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma  Pārejas noteikumu 50.punktam, lai izbeigtu fiskālo kadastrālo vērtību darbību ar 2026.gada 1.janvāri, jaunā kadastrālo vērtību bāze bija jāapstiprina līdz šī gada 15.jūnijam. Ja bāzi apstiprinās līdz 2025.gada 15.jūnijam, tā nodokļiem būs piemērojama ar 2027.gada 1.janvāri, savukārt ja līdz 2026.gada 15.jūnijam – varēs piemērot ar 2028.gada 1.janvāri. Tāpēc puses vienojās, ka būtiski ir TM noteikt iespējamos konkrētos termiņus, kuros ministrija valdībā iesniegs nepieciešamos normatīvos aktus.

TM informēja, ka šī gada laikā uzlabos procesu un mazinās administratīvo slogu, tai skaitā sakārtos zemes lietošanas mērķu datus un sasaistīs ar teritorijas plānojumiem, kā arī izmainīs, vienkāršos ēku stāvokļa datu iegūšanas metodiku, uzsāks izmantot apgrūtināto teritoriju datus. Tāpat 2024.gadā paredzēts uzlabot datu analītiku un metodiku, proti, paredzēta 80% atbilstība tirgus koeficientam, 10 gadu tirgus datu analītikas perioda ieviešana, ēku būvniecības perioda korekcijas pa zonām, lielo dzīvokļu / savrupmāju korekcijas koeficients pa zonām. Šī gada laikā nodrošinās pāreju no birokrātiskiem aprakstiem uz interaktīviem rīkiem un papildus tiks publiskota informācija par kadastrālo vērtību atbilstību tirgus situācijai.

Savukārt 2025.gadā TM apņemas nodrošināt atbilstošu vērtējumu īpaši augstvērtīgiem īpašumiem, pilnveidot apbūvētas zemes vērtēšanu, grupēt īpašumus atbilstoši tirgus segmentiem un mazinās legālas nodokļu optimizācijas iespēju būvēm. Tāpat nākamgad plānots izmantot datu no Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzēm par nomas līgumiem, kā arī papildus publiskot kadastrālo vērtību pamatojošo datu analīzi.

Visbeidzot laikā no 2026.gada līdz 2029.gadam TM ieviesīs vienotu īpašuma vērtēšanu, pilnvērtīgu vērtēšanu ar visām trim pieejām - tirgus, izmaksu, ienākumu – būvizmaksas, nomas maksas, īres maksas, kā arī nodrošinās maksimāli automatizētu procesu un caurredzamu, izsekojamu katra īpašuma vērtības aprēķinu no publiski pieejamiem datiem.

LPS uzsver, ka šī gada 27.jūnijā stājās spēkā izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz, ka kadastrālajai vērtēšanai ir jānodrošina kadastrālo vērtību objektivitāte, savstarpējais samērīgums un taisnīgums. Savukārt Kadastrālās vērtēšanas noteikumi neatbilst minētajā likumā noteiktajam kadastrālās vērtēšanas mērķim un principiem, tāpēc ir jāpieņem jauna kadastrālās vērtēšanas metodika, primāri nodrošinot premium un ekskluzīvo īpašumu atbilstošu vērtēšanu, lai tie netiktu vērtēti kā šobrīd tādā pat cenu līmenī kā vienkāršie īpašumi. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti Ziņojumā par Latviju 2024 uzsver, ka kadastrālajā vērtēšanā ir sistēmiskas metodoloģijas problēmas un, viņuprāt, pašlaik kadastra sistēmā cenas tiek noteiktas vienlīdzīgā līmenī, tātad ļoti dārgiem un augstas klases īpašumiem esot līdzvērtīgi nodokļi kā zemākas vērtības īpašumiem.

Sarunu turpinājumā puses pārrunāja jautājumu par pašvaldību pieņemtiem un Valsts zemes dienestā iesniegtiem lēmumiem par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma procesu izpildē. Puses vienojās sekmēt ciešu sadarbību šī jautājuma risināšanā.