Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Iepriekšējais
Nākamais

Nepieciešama skaidrība par turpmāko finansējumu ceļiem. Domes sēde 21. februārī (2020)

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē 21. februārī sprieda par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021.–2027. gadam, īpaši uzsverot nepieciešamību rast skaidrību par turpmāko atbalstu valsts autoceļu remontdarbiem. Sēdē pārrunāja arī turpmāko sadarbību ēnu ekonomikas mazināšanā, starptautisko ekspertu sākotnējo ziņojumu par vietējās demokrātijas pārkāpumiem administratīvi teritoriālās reformas norisē u.c.

Atklājot Domes sēdi, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra: “Šajās dienās notiek svarīgas diskusijas par ES daudzgadu budžetu, kurās Ministru prezidents aizstāv Latvijas pozīciju. Līdz šim ir izskanējusi informācija, ka ES fondu atbalsts turpmākajos septiņos gados ievērojami samazināsies, tādējādi ietekmējot arī dažādu nozaru attīstību nākotnē. Viena no šīm jomām ir autoceļu infrastruktūras sakārtošana, kas joprojām ir akūti svarīga visā Latvijā. Ņemot vērā situāciju, neskaidrs ir jautājums par plānoto līdzekļu ieguldījumu ceļu remontdarbos šogad un turpmāk. Paralēli ES finansējumam jābūt skaidrībai par valsts budžeta līdzekļiem. Ja kopumā nodokļu ieņēmumi turpina pieaugt, tad būtu jāpalielinās arī finansējumam autoceļiem.”

Nacionālajā attīstības plānā 2020.–2027. gadam autoceļiem paredzēti 602,1 milj. eiro, tomēr nav skaidrības un garantijas par valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldībām būtu svarīgi rēķināties ar jau iepriekš solītajiem 300 milj. eiro, kas paredzēti autoceļu remontdarbiem administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš akcentēja, ka pašvaldības kopā ar Satiksmes ministriju (SM) autoceļu sakārtošanas un finansējuma nodrošināšanas jomā esot situācijā, “kad dietologa piedāvātās vienīgās zāles ir ieteikums tukšā dūšā neēst. Būtu tomēr jāizveido valsts programma ceļu pārbūvei un atjaunošanai sadarbībā ar pašvaldībām un plānošanas reģioniem, nodrošinot novadu centru sasniedzamību. Ņemot vērā, ka valsts autoceļu tīkla attīstība ir saistīta ar administratīvo iedalījumu, turpmākajai rīcībai jābūt kontekstā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu”.

LPS Domes sēdē SM parlamentārais sekretārs Jānis Butāns uzsvēra: “Ilgtermiņa ceļu attīstības plānošanā ir jāņem vērā iedzīvotāju pārvietošanās jeb mobilitātes paradumi, kas mainās līdzi laikiem. Arī šobrīd uzsāktajai administratīvi teritoriālajai reformai jāiet kopsolī ar autoceļu attīstības plāniem. Stratēģiski valsts ir ieinteresēta, lai pašvaldības savā īpašumā pārņemtu daļu no šobrīd valstij piederošajiem ceļiem, kuriem vairs nav valstiski svarīgas nozīmes, un to var izdarīt, tikai apsēžoties pie kopīga sarunu galda.” Viņš arī skaidroja, ka turpmākai mērķētai finansējuma piesaistei nepieciešama autoceļu infrastruktūras attīstības ilgtermiņa vīzija un skaidrs redzējums par prioritātēm.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme Domes sēdē aicināja pašvaldības arī turpmāk sadarboties un apmainīties ar būtiskiem datiem. “Jaunā VID stratēģija ir balstīta uz labprātīgu nodokļu nomaksu, jo jāapzinās, ka šāda pieeja būtiski palielinās valsts budžeta ieņēmumus ilgtermiņā. Jau pašreiz šī attieksmes maiņa dod pozitīvu rezultātu, veicinot dažādu nozaru uzņēmumu iznākšanu no pelēkā sektora.” Viņa pateicās pašvaldībām un bibliotēkām par līdzšinējo atbalstu.

LPS Domes sēdē G. Kaminskis informēja par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu sākotnējo ziņojumu par vietējās demokrātijas pārkāpumiem administratīvi teritoriālās reformas procesā. Eksperti aicina Latvijas valdību un Saeimu atlikt reformu, līdz būs nodrošinātas godīgas un efektīvas apspriešanās ar pašvaldībām un iedzīvotājiem.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča stāstīja par plānotajām izmaiņām likumā “Par pašvaldībām”, kuras plānots virzīt izskatīšanai valdībā šā gada maijā. Tāpat viņa prezentēja plānotās izmaiņas vēlēšanu likumā, kas paredz atteikšanos no vēlētāju apvienībām, kā arī pašvaldību deputātu skaita būtisku samazinājumu.

Visbeidzot, LPS Dome apstiprināja Latvijas Pašvaldību savienības budžetu 2020. gadam, kā arī nolēma kongresu rīkot šā gada 22. maijā Salacgrīvā.

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

Valsts ieņēmuma dienesta sadarbība ar pašvaldībām
Par autoceļu finansējumu
Eiropas Padomes ekspertu sākotnējais ziņojums par administratīvi teritoriālo reformu Latvijā
Pašvaldību vēlēšanu likumu grozījumi
Informatīvais ziņojums «Par pašvaldību likuma izstrādi»