Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 7. augustā (2020) Iecavā

7. augustā Iecavas kultūras namā norisinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā eksperti, politiķi, pašvaldību pārstāvji, akadēmiķi, deputāti un žurnālisti diskutēja par pārmaiņām pašvaldībās desmit gadu laikā.

Atklājot sanāksmi, Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks un pašvaldības izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs iepazīstināja klātesošos ar Iecavas novadu. Savukārt LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis informēja par aktualitātēm, tai skaitā Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Labklājības ministrijas piedāvāto garantētā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšanu, jaunā pašvaldību likuma izstrādes procesu un citiem jautājumiem.

Tikšanās laikā par izmaiņām demokrātiskajos procesos pēdējo desmit gadu laikā stāstīja eksperts Juris Radzevičs, akcentējot būtiskākās pārmaiņas un galvenās tendences likumdošanā, kas skar pašvaldību tiesības. Kā viens no būtiskiem diskusiju jautājumiem tika akcentēts izpildvaras un lēmējvaras nodalīšanas iespējamība un princips, analizējot arī līdzšinējo praksi.

Pasākuma laikā norisinājās enerģiska žurnālistu diskusija, kurā klātesošie uzklausīja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju viedokli un redzējumu par pārmaiņām pašvaldības. Žurnālists Ansis Bogustovs savā prezentācija uzsvēra pašvaldību zīmola un mārketinga nozīmi ilgtermiņa attīstībā un cilvēku piesaistē, īpaši izceļot sakārtotas, drošas, ērtas un pieejamas vides nozīmi. Tāpat viņš norādīja uz iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kas pēdējos gados ir uzlabojusies, tomēr pašvaldībām vairāk būtu jāsekmē iedzīvotāju vēlme un iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, mazo projektu īstenošanā. Pēc viņa domām, plašsaziņas līdzekļi aizvien vairāk sekos līdzi, vai pašvaldības finanšu līdzekļus iegulda prioritātēs un vai šie ieguldījumi ir lietderīgi.

Žurnālists Romāns Mēļņiks pievērsa uzmanību administratīvi teritoriālās reformas norisei, kas esot radījusi nopietnu apjukumu sabiedrībā. Iedzīvotājiem neesot viegli redzēt konfrontāciju starp valsti kā nacionālo varu un pašvaldībām, tas kopumā iedzīvotājos rada neuzticēšanos varai, jo arī šobrīd nav skaidri nākotnes mērķi. Savukārt žurnālists Bens Latkovskis uzsvēra, ka pašvaldības ir ieguldījušas lielu darbu vides sakārtošanā un vizuālajā pievilcībā. Pēc viņa domām, pašvaldību tēls kopumā ir uzlabojies, bet nav veicies ar prestiža uzlabošanu publiskajā telpā, jo pašvaldību ietekme un svars ir mazinājies. Viņaprāt, informatīvajā karā pašvaldības zaudē. Plašāks B. Latkovska komentārs pieejams ŠEIT.

Par atgriezenisko saiti kā izaugsmes, sadarbības un demokrātijas pamatu pastāstīja Biznesa augstskolas Turība prodekāne, komunikācijas profesionāle Jana Bunkus, sniedzot vērtīgus padomus par pašvaldību komunikāciju digitālajā vidē, tajā skaitā mājaslapu forumos un sociālajos tīklos. Tāpat viņa dalījās secinājumos un prezentēja pētījuma par pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāti rezultātus. Viņasprāt, nepieciešams mērķtiecīgi sekmēt sabiedrisko attiecību speciālistu profesionalitāti, nosakot arī konkrētus amata pienākumus.

Visbeidzot par Saeimas darbu un aktualitātēm informēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja, deputāte Inga Goldberga. Viņa akcentēja, ka administratīvi teritoriālās reformas kontekstā būtiska būs diskusija par reģionu un to funkciju jautājumu, kā arī Valsts prezidenta izstrādāto likumprojektu par vēsturiskajām zemēm.

Pasākuma izskaņā pašvaldību izpilddirektori viesojās uzņēmumos Iecavas novadā - SIA “Vizulo”, AS “Balticovo” un SIA "AISIS".

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPIA sanāksmes protokols
Juris Radzēvičs: IZMAI Ņ AS DEMOKR Ā TISKAJOS PROCESOS 10 GADU LAIK Ā . PAŠVALD Ī BU ASPEKTS.
Ansis Bogustovs
Jana Bunkus: ATGRIEZENISKĀ SAITE - IZAUGSMES, SADARBĪBAS UN DEMOKRĀTIJAS PAMATS
Iecavas novads