Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību vērtētie ieņēmumi 2016. gadā pieaugs par 95,5 milj. euro

2016. gads ir pirmais gads, kuram pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķins veikts atbilstoši jaunajam Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam, kas tika pieņemts š.g. jūnijā un stājās spēkā š.g. 2. jūlijā.

Šodien valdība pieņēma Ministru kabineta noteikumus par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016. gadā, un saskaņā ar tiem nākošgad PFI fonda ieņēmumi, ņemot vērā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā paredzēto pārejas periodu, plānoti 156,82 milj. euro apmērā. Tos veido valsts budžeta dotācija 35,59 milj. euro apmērā (22,7% no iemaksām PFI fondā) un pašvaldību iemaksas 121,23 milj. euro apmērā (77,3%). Kopumā iemaksas fondā veiks 15 pašvaldības (13% pašvaldību): 3 republikas pilsētas un 12 Pierīgas novadi. 2016. gadā lielākais donors PFI fondā būs Rīga, kas fondā iemaksās 86,9 milj. euro. Jūrmalas iemaksas veido 11,8 milj. euro, Mārupes novada – 4,8 milj. euro, Ķekavas novada – 3,8 milj. euro, Ventspils – 2,3 milj. euro. Iemaksas PFI fondā veiks arī Garkalnes, Ādažu, Ikšķiles, Babītes, Stopiņu, Carnikavas, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas un Olaines novadi. (Skat. tabulu “Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) 2016. gadā (ar pārejas periodu)”).

Dotācijas no PFI fonda – kopumā 156,82 milj. euro – saņems 104 pašvaldības (87% pašvaldību): 6 republikas pilsētas un 98 novadi. Lielākie dotāciju saņēmēji ir Daugavpils – 13,6 milj. euro (8,65% no PFI fonda), Rēzeknes novads – 7,7 milj. euro (4,9% no PFI fonda), Liepāja – 7,3 milj. euro (4,6% no PFI fonda), Daugavpils novads – 6 milj. euro (3,8% no PFI fonda), Kuldīgas novads – 4,9 milj. euro (3,1% no PFI fonda), Talsu novads – 4,5 milj. euro (2,9% no PFI fonda), Krāslavas novads – 4,3 milj. euro (2,8% no PFI fonda), Madonas novads – 4 milj. euro (2,6% no PFI fonda), Rēzekne – 4 milj. euro (2,6% no PFI fonda), Gulbenes novads – 3,7 milj. euro (2,4% no PFI fonda), Saldus novads – 3,6 milj. euro (2,3% no PFI fonda), Tukuma novads – 3,6 milj. euro (2,3% no PFI fonda) un Alūksnes novads – 3,4 milj. euro (2,2% no PFI fonda). (Skat. tabulu “Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) 2016. gadā (ar pārejas periodu)”).

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums paredz, ka pirmajā jaunās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas ieviešanas gadā tiek noteikts pārejas periods. Atbilstoši likuma Pārejas noteikumiem, tām pašvaldībām, kurām 2016. gada plānotie izlīdzinātie ieņēmumi ir mazāki par 2015. gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem, koriģē iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas no izlīdzināšanas fonda tā, lai 2016. gada plānotie izlīdzinātie ieņēmumi nesamazinātos salīdzinājumā ar 2015. gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem. Savukārt tām pašvaldībām, kurām 2016. gada plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar 2015. gada plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem pārsniedz kopējo plānoto vērtēto ieņēmumu pieaugumu, koriģē iemaksas izlīdzināšanas fondā vai dotācijas no izlīdzināšanas fonda tā, lai 2016. gada plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugums nepārsniegtu maksimālo plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu. Nākošgad maksimālais plānoto izlīdzināto ieņēmumu pieaugums noteikts 14,4% apmērā.

Ja pārejas periods netiktu īstenots, 17 pašvaldībām 2016. gadā plānotie izlīdzinātie ieņēmumi būtu mazāki kā 2015. gadā (skat. tabulu “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2016. gadam rezultāti (kopsavilkums)” un grafiku “Vērtēto ieņēmumu izmaiņas pēc izlīdzināšanas 2016. gadā (BEZ pārejas perioda) salīdzinājumā ar 2015. gadu, %”).

Lielākais izlīdzināto ieņēmumu pieaugums – 14,4% – 2016. gadā būs 8 pašvaldībām: Jēkabpils un Liepājas pilsētām, Nīcas, Ventspils, Krimuldas, Ķeguma, Naukšēnu un Rucavas novadiem. Mazākais izlīdzināto ieņēmumu pieaugums – līdz 1% – gaidāms Priekules, Mārupes, Kārsavas, Līvānu, Dagdas, Viļakas, Rēzeknes, Riebiņu, Daugavpils, Varakļānu, Vārkavas, Krāslavas, Aglonas, Zilupes, Babītes, Viļānu, Balvu, Garkalnes, Carnikavas, Kandavas un Saulkrastu novadiem. (skat. tabulas “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2016. gadam rezultāti (kopsavilkums)”, “Pašvaldību ieņēmumu pēc izlīdzināšanas izmaiņas 2016. gadā (ar pārejas periodu) salīdzinājumā ar 2015. gadu” un grafiku “Vērtēto ieņēmumu izmaiņas pēc izlīdzināšanas 2016. gadā (AR pārejas perioda) salīdzinājumā ar 2015. gadu, %”) un).

Pašvaldība ar lielākajiem izlīdzinātajiem ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2016. gadā būs Garkalnes novads – 1002 euro uz vienu iedzīvotāju. Bez Garkalnes novada pašvaldību saraksta augšgalā pēc ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju ir arī Mārupes novads (893 euro), Babītes novads (868 euro), Ādažu novads (805 euro), Ikšķiles novads (804 euro) un Ķekavas novads (802 euro). (Skat. tabulu “Pašvaldību ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju un uz vienu izlīdzināmo vienību 2016. gadā (ar pārejas periodu)”).

Mazākie plānotie izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju nākamajā gadā būs Latgales pašvaldībām: Daugavpils novadam – 550 euro, Ludzas un Riebiņu novadiem – 553 euro, Krāslavas novadam – 558 euro, Vārkavas, Kārsavas, Ilūkstes, Līvānu novadiem – 560 euro, Dagdas novadam un Daugavpils pilsētai – 562 euro, Rēzeknes un Aglonas novadiem – 564 euro, Viļānu novadam – 565 euro, Balvu novadam – 569 euro.

Atšķirība starp pašvaldību lielākie plānotajiem izlīdzinātajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju un mazākajiem 2016. gadā būs 1,8 reizes.

Iemaksas_PFI_2016
Dotācijas_no_PFI_2016
PFI_aprekins_2016_Kopsavilkums
Izlidzinato_ienemumu_izmainas_2016_2015
Karte_ Izlidzinato_ienemumu_izmainas_BEZparejasperioda
Karte_ Izlidzinato_ienemumu_izmainas_ARparejasperiodu
Izlidzinatie_ienemumi_uz_1_iedz_2016
Iedzivotaju_skaita_izmainas_2015_2014